Skip to main content

IMM viste stamceller frem for grevinden og Parkinsonforeningen

Sammen med Parkinsonforeningens direktion var Grevinde Alexandra som protektor for foreningen på besøg på Institut for Molekylær Medicin for at se nærmere på instituttets forskning i stamceller.

Parkinsonforeningen har gennem mange år været en stor og vigtig støtte for afdelingens forskning og forskerne glædede sig til at vise den seneste udvikling frem. ”Gæsterne har set stamceller i laboratoriet, humane hjerner i formalin, rottehjerner med stamcelletransplantater og været på rundtur i dyrestalden,” fortæller Morten Meyer, stamcelleforsker i den neurobiologiske forskningsenhed og vært for arrangementet.

Gæsterne fra Parkinsonforeningen, som ud over protektor Grevinde Alexandra talte direktør Mette Holst, landsformand Jorry Højer og den lokale formand og næstformand Hans Jørgen Munkholm og Gudrun Johansen,blev også præsenteret for oplæg om stamcelleforskningens potentiale i forhold til undersøgelse af sygdomsmekanismer og udvikling af en stamcelleterapi. Besøget kom i stand på foranledning af Grevinde Alexandra, der er meget interesseret i stamcelleforskning, og hun og de øvrige gæster kom under besøget hele vejen rundt om de komplicerede processer og eksperimentelle behandlingsstrategier, der på sigt forhåbentlig kan føre til, at der udvikles nye og bedre strategier til behandling af Parkinsons sygdom.

Redaktionen afsluttet: 25.08.2015