Skip to main content

En glædens dag for de nye kandidater i fysioterapi

20 feststemte kandidater i deres fineste puds modtog det officielle bevis for deres beståede uddannelse som kandidater i fysioterapi.

Stolerækkerne var fyldt med familiemedlemmer i alle aldre og sproglig variation fra de forskellige nationaliteter. Et bevis på SDUs internationale format som uddannelsesinstitution, der tiltrækker studerende fra både nær og fjern.
En rævestolt studieleder, Hans Lund, bød velkommen til fejringen af det tredje hold kandidater i fysioterapi fra SDU.

 


Dekan Ole Skøtt fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet takkede dimittenderne for deres engagement i deres fag og betonede vigtigheden af udviklingen af det fysioterapeutiske fagområde med forskning og uddannelse på højt niveau. Kandidatuddannelsen i fysioterapi blev i 2011 oprettet for at bygge videre på kompetencerne hos professionsbachelorer i fysioterapi og findes kun på Syddansk Universitet.

”Forskningsenheden for muskuloskeletal funktion og fysioterapi skaber i disse dage international opmærksomhed med nyheden om, at træning og vægttab er bedre ved knæskader end kirurgi. Blandt andet i New York Times og Wall Street Journal. Så man må sige at forskningen i fysioterapi ved SDU er relevant, selvom den ikke altid er lige populær. For eksempel hos privathospitalerne”, sagde Ole Skøtt.


Efter overrækkelsen af eksamensbeviser og den obligatoriske fotografering holdt kandidatholdets repræsentant, Pernille Wulff Nielsen en kort og konkret tale, som hun selv kaldte det. Talen var et tilbageblik over de sidste to år, som ifølge hende var fløjet afsted.
”Studiet har udvidet vores horisont og ført os langt videre omkring, end hvad jeg forbandt med fysioterapi inden kandidatuddannelsen,” sagde hun blandt andet.

Dagens musikalske indslag stod cellostuderende fra Syddansk Musikkonservatorium for under ledelse af professor Niels Ullner. De spillede både melankolsk musik af Peter Tchaikovsky og et værk med sommerferiestemning af Scott Joplin.

Således opmuntrede af glade toner tog salen imod festforelæser Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.
”I har i jeres uddannelse været igennem en lang række emner og begreber, som er af umådelig stor betydning for jeres fag, selvom de kan virke som selvfølgeligheder.I skal tage ud og løfte kvaliteten af hele den fysioterapeutiske indsats og hele sundhedsvæsenet. Og husk, at den der ser sig som færdiguddannet måske nærmere er færdig end uddannet.”

Tina Lambrecht fremhævede alle de karrieremuligheder og nye roller, som en kandidat i fysioterapi fører til.
”Uanset hvor I ender, i praksis eller ledelse, er vi mange, der følger jer tæt og vil støtte jer. I er fremtiden og dem, der skal være med til at udvikle vores fag.”
Hun sluttede af med at opfordre de nye kandidater til for en stund at hvile på laurbærrene og fejre deres sejr.
”Husk fællesskabet, drys jeres viden ud over jeres kolleger, patienter og samarbejdspartnere og held og lykke fremover.”

Redaktionen afsluttet: 23.06.2015