Skip to main content

Jette Ammentorp er nyudnævnt professor i ”blød forskning”

Sygehus Lillebælt og Institut for Regional Sundhedsforskning ved Syddansk Universitet har pr. 1. maj 2014 udnævnt forskningsleder og phd. Jette Ammentorp til professor. Hun fortsætter sit virke i Enhed for Sundhedstjenesteforskning på Sygehus Lillebælt, hvor hun i en årrække har arbejdet for at klæde de sundhedsfaglige bedre på til at kommunikere, og med at styrke patienternes ressourcer.

"For Sygehus Lillebælt kommer det til at betyde, at den forskning vi står for, bliver sat endnu mere på landkortet, bliver hørt og at vi står lidt stærkere i konkurrencen om forskningsmidler. Personligt er det en stor anerkendelse, at det arbejde jeg har lavet, har kunnet kvalificere mig til denne stilling", siger Jette Ammentorp.

Styrke den patientcentrerede pleje- og behandling

Hendes primære interesseområder er at styrke forskningen i patientcentreret pleje- og behandling og forbedre udbyttet af behandlingen og plejen for svage og sårbare patienter. Men også igennem sit virke og forskning, at styrke de sundhedsprofessionelles
kompetencer. "Det handler nok grundlæggende om, at jeg er sygeplejerske og er rundet af at være den, der hjælper med at patienterne får det bedst mulige ud af den situation, de nu er i. Det jeg beskæftiger mig med er ”den bløde forskning”, som ikke har haft den store bevågenhed for år tilbage, men inden for de seneste fem år, er der sket en kæmpe udvikling. Det betyder, at alle faggrupper anerkender og engagerer sig i at for eksempel kommunikation har en afgørende betydning i sundhedsvæsenet", siger
Jette Ammentorp.

Kommunikationskursus som fokuseret indsats

Aktuelt er Jette Ammentorp projektleder på det store, ambitiøse kommunikationsprojekt ”Klar tale med patienterne”, som løber over fem år. Direktionen på Sygehus Lillebælt har sat det på listen over strategiske indsatsområder, hvor alle medarbejdere på Sygehus
Lillebælt med patientkontakt – lige fra overlæger til portører – kommer på kursus i at kommunikere med patienterne. Der er også tilknyttet to ph.d.studerende til projektet, som undersøger effekten og betydningen af at indføre et kommunikationsprogram på hele Sygehus Lillebælt. Jette Ammentorp er hovedvejleder på dem begge. Derudover er hun hovedvejleder på ph.d.studiet ”Lydoptagelser af konsultation. Et randomiseret kontrolleret studie af patienternes udbytte, og ph.d.studiet ”En fadervenlig neonatalafdeling - hvilken effekt har det på børn, forældre og personale”.

Tværfaglighed er et must

Jette Ammentorp har været lidt af en pionér på sit felt. Hun var den første med sygeplejefaglig baggrund, som tog en ph.d. i det daværende Vejle Amt, og har sammen med professor og overlæge Poul Erik Kofoed skabt Enhed for Sundhedstjenesteforskning,
som også er den eneste af sin slags i landet.

"Dét der er helt centralt for vores forskning er, at den tager udgangspunkt i behovene i den kliniske praksis og at den kan være med til at gøre en forskel. Vi lægger derfor også vægt på, at den planlægges og udføres i tæt samarbejde med andre faggrupper i og uden for sundhedsvæsenet, ligesom patienternes feedback er essentiel for vores forskning", forklarer Jette Ammentorp. Et godt eksempel på samarbejde med andre udefra, er parløbet med Designskolen i Kolding, som har resulteret i et ph.d.projekt og nu en igangværende post doc om patient democracy.

Jette Ammentorp har haft i alt 81 foredrag og posters ved internationale og nationale kongresser og konferencer, hvoraf hun er første forfatter på 64. Inden for de sidste fem år har hun haft i alt 44 foredrag og posters. Præsentationerne har primært omhandlet effekten af kommunikationstræning, coaching og metoder. Den 12. juni holdes den nordiske konference ”Kunsten at kommunikere” på Hindsgavl Slot, som Jette Ammentorp står i spidsen for. Her vil en række kapaciteter indenfor kommunikation i sundhedsvæsenet holde oplæg og lægge op til debat.

Redaktionen afsluttet: 29.04.2014