Skip to main content

Database

Database over en af verdens største skeletsamlinger

Augustinus Fonden har doneret 3 millioner kroner til oprettelse af en database over mere end 45.000 skeletter, som er indsamlet primært fra arkæologiske udgravninger i Danmark siden 1800-tallet.

Syddansk Universitet og Københavns Universitet ligger begge inde med de mange skeletter. Nu tages der initiativ til at oprette en database over samtlige skeletter med Dorthe Dangvard Pedersen fra SDU som tovholder.

Der vil blive tale om tre separate databaser til henholdsvis antropologisk og arkæologisk data, retsantropologiske data og historiske registerdata. Databaserne skal opbygges som relationsdatabaser, så der kan laves forskning baseret på tværgående søgninger i databasen, hvilket er helt nyt.

Databaserne skal på længere sigt gøres tilgængelige for museer, kulturstyrelsen, forskere og andre interessenter, som enten er øverste ansvarshavende myndigheder for denne del af vores kulturarv, eller som planlægger at lave forsknings- eller formidlingsprojekter, hvor skeletmateriale indgår.

Skeletsamling, SDU

  
Dorthe Dangvard Pedersen, der er tovholder på projektet, er antropolog, ph.d. og afløser professor Jesper Lier Boldsen som leder af den retsantropologiske afdeling, kaldet ADBOU, under Retsmedicinsk Institut på Syddansk Universitet.

ADBOU opbevarer skeletmaterialet for museerne og benytter skeletterne til undervisning, formidling og ikke mindst forskning. Skeletterne er de direkte levn af den engang levende befolkning i Danmark og rummer altså unik kulturarv i form af en biobank, hvor der kan hentes viden fra knogleprøver om bl.a. DNA, kost og forskellig eksponering for kemiske sporstoffer samt ved fysiske analyser af skeletterne, viden om helbred og sygdomme samt demografi på individ- og befolkningsniveau i fortiden.

Samlingens forskere bidrager i øvrigt til metodeudvikling inden for restantropologien, hvor de er med i kernegruppen, der står bag banebrydende undersøgelser, der fører til udvikling af forbedrede metoder til aldersbestemmelse af skelettet, hvilket bliver brugt i efterforskningen af drabstilfælde.

Redaktionen afsluttet: 09.08.2023