Skip to main content
Professorat

Sune Vork Steffensen bliver ny professor

Sproget, samtalen og hvad det vil sige at være menneske? SDU’s nye professor i sprog, interaktion og kognition jonglerer med store eksistentielle spørgsmål i sin forskning. Det har bidraget til at opbygge et internationalt førende miljø inden for feltet på SDU.

Den blot 42-årige Sune Vork Steffensen er netop blevet udnævnt til ny professor ved Institut for Sprog og Kommunikation på SDU, hvor han allerede er centerleder for Centre for Human Interactivity.

 

Professortitlen får Sune Vork Steffensen bl.a. for sin mangeårige indsats for at udfordre den gængse forståelse af, hvad sprog er, via en såkaldt økologisk tilgang til lingvistikken. En tilgang, der anskuer sprog  i forhold til det sammensurium af interaktivitet, der foregår mellem mennesker. Dette fokus på, hvordan sprog og samtale hænger sammen med, hvordan vi tænker og handler har gjort forskningsmiljøet på SDU til et af verdens førende inden for feltet.

 

Hvorfor virker psykoterapi?

I øjeblikket er Sune Vork Steffensen særligt optaget af at undersøge, hvordan sprog og samtale indvirker på følelser og kognition. Det foregår helt konkret gennem det Velux-finansieret projekt; The Ecology of Psychoteraphy. Gennem videooptagelser af et stort antal behandlingsforløb og fysiologiske målinger af både patienter og behandlere søger projektet videnskabelige svar på, hvorfor mange mennesker får det psykisk bedre af samtaler med en psykolog i 45 minutter én gang om ugen igennem en længere periode.

 

 

Det er altså i grænselandet mellem sprogforskningen og kognitionsvidenskaben, at SDU’s nye professor i sprog, interaktion og kognition opererer. Og trangen til at skubbe til vores sproglige forforståelser kom allerede øverst på Sune Vork Steffensens dagsorden, da han som 1. års-nordiskstuderende fik sneget sig med til sin første internationale videnskabelige konference om bl.a. økologisk lingvistik i Jyväskylä i Finland.

 

-Det var intellektuelt udfordrende, fordi der på konferencen var meget fokus på at gentænke alt det, man hidtil havde lært om, hvad sprog er. Og her gik det for første gang op for mig, at jeg kan lide at være, hvor jeg føler mig lidt dum, dér lærer man virkelig noget. Tankegangen om at presse feltet ud over de gængse antagelser tog jeg med mig derfra, forklarer professor Sune Vork Steffensen om sin faglige drivkraft.

 

Den har også gjort ham til visiting professor ved South China Agricultural University i Guangzhou, Kina, hvorfra han skal bidrage til at opbygge fagområdet økolingvistik på Kinas universiteter, hvor der er stor interesse for feltet.  Sune Vork Steffensen er derudover chefredaktør på det ansete tidsskrift Language Sciences.

 

Faglig fritid

Samme trang til fremdrift har Sune Vork Steffensen med til bestyrelsesmøderne i sønnernes fieldhockey-klub Odin, hvor han glæder sig over – gennem sit bestyrelsesarbejde - at få en lille sportsgren til at udvikle sig, mens folk har det sjovt sammen. Lidt anderledes er tilgangen, når den nye professor cykler af sted sammen med resten af SDU Cykling-holdet som absolut alderspræsident.

 

- I SDU Cykling er jeg bare glad for at være med, for jeg kommer altid suverænt til sidst i konkurrencen med de meget rørige unge mænd på holdet – også selvom jeg har cyklet de seneste ti år. Samtidig er det enormt fagligt interessant at observere, hvordan et teamsamarbejde fungere i sådan et cykelfelt. Hvordan man gennem fagter og få ord bruger hinandens perceptioner til at undgå forhindringer og styrt, når man kører så tæt sammen, forklarer Sune Vork Steffensen om altid at se verden i et fagligt lys.

 

Sune Vork Steffensen bor med sin kone og tvillingedrenge på 14 år i Hjallese.

  

Redaktionen afsluttet: 12.12.2017