Skip to main content

Projektledelse

Stort engagement på kursus i projektledelse for TAP

Projektudvikling og projektstyring var på agendaen, da knap 20 deltagere fra fakulteter og fællesområder den 29. november - 1. december satte hinanden stævne på toppen af Campus Kollegiet til kursus i projektledelse for TAP.

Af Birgitte Hjelm Paulsen, , 05-12-2022

Billede af deltagere og underviser i kursuslokalet

Kurset er et led i SDUs arbejde med at professionalisere universitets projektorganisation.

På kurset fik deltagerne kendskab til projektstyringsværktøjerne: interessentanalyse, målformulering, risikoanalyse, milepælsplanlægning, kommunikationsplan og gevinstrealisering. Muligheder og udfordringer forbundet med de internationalt anerkendt praksisser inden for projektledelse blev drøftet fra den klassiske vandfaldsmodel over agile former for projektledelse, eks, SCRUM, til nutidens hybride former, der kombinerer elementer fra den klassiske projektmodel med mere agile elementer.

Fordelene ved en professionel projektorganisation med projektejer, styregruppe, projektleder, referencegruppe/advisory board og en projektgruppe sammensat af de rette kompetencer blev afdækket og begreberne porteføljeledelse, programmer og projekter blev introduceret og sat i relation til hinanden.

Kursisterne mødes igen til projektledelse for TAP modul 2, som løber af stablen til foråret. Her vil agendaen være ledelse af projekter med fokus på facilitering og gruppers udvikling samt på situationsbestemt ledelse og feedbackmodeller. For projektlederopgaven er en ledelsesopgave, der kræver færdigheder i at styre og lede møder, workshops og projektopgaver frem mod den ønskede værdiskabelse, så gevinster kan høstes.

Tillykke til SDU og de nye projektledere, der nu er klar til at styrke indsatsen på fakulteter og i fællesområder.

Redaktionen afsluttet: 05.12.2022