Skip to main content

Samarbejdspartnere

Lokalsamfundet i Velje ser frem til et nyt internationalt universitetscampus. I Trekantområdet er der et stærkt ønske et styrket samarbejde med universiteterne i udviklingen af nye løsninger på fremtidens udfordringer.

Samarbejdet skal understøtte den førerposition, som områdets virksomheder har på det globale marked inden for fødevarer, grøn energi, produktion, logistik og IT.

Her kan du læse nogle udtalelser fra lokale såvel som globale aktører – der repræsenterer Triple Helix grundlaget – dvs. både kommunen, virksomheder og vidensinstitutioner.
Studiebyen Vejle – et godt udgangspunkt at bygge videre på

”Vi glæder os meget til at kunne tage imod SDU i Vejle. Vejle er i dag en stærk uddannelsesby med et bredt udbud af forskellige uddannelser, lige fra ungdomsuddannelser til de store velfærdsuddannelser. Vi ved fra tidligere undersøgelser, at Vejle er en attraktiv studieby. Så vi har et godt udgangspunkt at bygge videre på, når SDU åbner IT-uddannelser i Vejle, så studiebyen Vejle også i fremtiden er et sted, hvor studerende kan udleve deres studielivsdrøm.”

Jens Ejner Christensen, Borgmester i Vejle
Fortsat udvikling af områdets erhvervsliv

“Vi er overbeviste om, at realiseringen af et IT universitetscampus i Vejle vil have stor betydning for den fortsatte udvikling områdets erhvervsliv samt tiltrækningen af både kompetencer og nye virksomheder.
Alternativet er braindrain, som allerede er startet og resulterer i at flere af vores virksomheder må udvikle sig i andre dele af landet eller helt andre lande!
Specielt fokuset på AI/Digitalisering, et tæt og unikt erhvervssamarbejde samt internationalisering, er vigtig for vores mange virksomheder i området, alene i DANDY Business Park har vi over 150 virksomheder med samlet 1.100 vidensmedarbejdere.”

Jørgen Andersen, Head of Innovation, Bagger-Sørensen & Co (ejer af DANDY Business Park).
Portræt af Helle Egdal


Brug for specialister med højt fagligt niveau

”I Fertin Pharma A/S har vi brug for at tiltrække specialister med højt fagligt niveau på mange områder til udvikling og produktion af produkter inden for sundhed og livsstil. Fra et infrastruktur-mæssigt synspunkt er vores hovedkvarter i Vejle placeret meget attraktivt, grundet let adgang til motorvejsnettet og offentlig transport. Imidlertid er geografien ofte overset af fagspecialister, idet de ikke bosætter sig i vores område ifm. deres videregående uddannelser. Derfor engagerer vi os aktivt i dialogen om at sikre denne pipeline af talenter til et aktivt og attraktivt område i Danmark”.

Helle Egdal, Vice President, Fertin Pharma A/SPortræt af Pia Jakobsgaard-Iversen

Tiltrække, udvikle og tilknytte flere videnmedarbejdere

”For Rambøll betyder realiseringen af et nyt universitetscampus i Vejle, at vi som vidensvirksomhed vil få bedre forudsætninger for at kunne tiltrække, udvikle og tilknytte flere videnmedarbejdere til Rambølls kontor i Vejle. Herunder vil vores nuværende og kommende medarbejdere kunne tiltrækkes af et internationalt IT-forsknings- og uddannelsesmiljø. Og Rambøll vil få glæde af flere kvalificerede kandidater til at bidrage med at udvikle løsninger til den grønne omstilling og samfundsudfordringer generelt i såvel lokalt som globalt perspektiv”.

Pia Jakobsgaard-Iversen, Markedsdirektør Trekantområdet, Rambøll
Portræt af Jens FindBehov for flere IT-medarbejdere

”Som en af området største IT-virksomheder har vi løbende behov for flere IT-medarbejdere. Efterspørgslen i Trekantområdet er stor og stigende, og for at sikre tilstrækkelige ressourcer har vi for 2 år siden oprettet et udviklingscenter i Polen. Vi har løbende 10-15 studentermedhjælpere og en del af dem fortsætter efterfølgende i virksomheden. Oprettelsen af en ny universitetscampus forventer vi, vil være et godt bidrag til vores virksomhed og til mange andre virksomheder i området, og vi ser frem til et godt samarbejde.”

Jens Find CEO Unik System Design A/S

"I Vejles charmerende midtby blomstrer et pulserende detail- og restaurationsmiljø, klar til at omfavne de kommende studerende med åbne arme. Deres tilstedeværelse forventes ikke blot at tilføre ny dynamik til byen, men også at åbne døre for vækst og fællesskab. Jeg ser med stor forventning frem til at se, hvordan SDU's nye IT-campus vil forstærke den allerede enestående atmosfære i Vejles fantastiske midtby."

Andreas Kiis Antonsen, Citychef i Vejle
Fremtidens universitetspædagogik - Projektbaseret læring i skræddersyede forløb

”I fremtidens universitet er rollerne mellem, hvem der underviser og hvem der lærer, omskiftelige. Det får betydning for udviklingen af universitetsansattes underviserkompetencer. Det vil også påvirke den måde, vi designer læringsrum på og i sidste ende arkitekturen. Der er ikke længere brug for de mange store foredragssale, da fokus er på projektbaseret læring i skræddersyede forløb. Det fysiske miljø vil være præget af fleksibilitet og nærhed – forstået på den måde, at virksomheder, lokalområdet og kommunens medarbejdere har deres (ad)gang på den samme lokalitet som de lærende og de universitetsansatte.”

Rie Troelsen, leder af SDU Universitetspædagogik
Den traditionelle forelæsning er skiftet ud med mentoring

”Fremtidens studerende er ikke nødvendigvis de unge, der følger et nøje tilrettelagt uddannelsesspor fra A-Z. Det er i lige så høj grad medarbejdere fra den private eller offentlige sektor, der har interesser eller behov inden for specifikke discipliner og dele heraf. Universitets formål er skiftet fra dosering til kreering – forstået på den måde, at den viden, der formidles, har et konkret formål for de lærende. Den traditionelle forelæsning er skiftet ud med mentoring, fokus er skiftet fra afsender til modtager, og videnformidlingen er brudt ned i mindre elementer, der kan bygges sammen, så det understøtter de lærendes kollaborative projekter.”

Peter Bro, leder af Center for Journalistik, SDU
Det er en fryd at opleve universitet, studerende og praksisfaglighed møde hinanden

”At Syddansk Universitet kommer til Vejle har en kæmpe betydning i udviklingen af Vejle som studieby. I Fablab har vi allerede mærket SDU’s tilstedeværelse gennem flere spændende projekter. I skrivende stund arbejder vi nu tværfagligt sammen med forskere og undervisere ved SDU omkring kunst, naturfag og kodning i et projekt med Rosborg Gymnasium. Et projekt der fagligt skubber til os som teknologilaboratorie, og vi ser os selv arbejde med materialer samt undervisning, der kunne danne grundlag for vores fremtidige virke. Det er en fryd at opleve universitet, studerende og praksisfaglighed møde hinanden i Fablab og danne fælles grund for eksperimenter.”

Peter Dahl Leder af FabLab Spinderihallerne
Fortsat udvikling af Vejles erhvervsliv

“Jeg er overbevist om, at realiseringen af et universitetscampus i Vejle vil have stor betydning for fortsat udvikling af Vejles erhvervsliv samt tiltrækningen af både kompetencer og nye virksomheder i Vejle. Særligt kompetencer indenfor IT-uddannelser er noget de fleste virksomheder efterspørger og vi vil kunne tilbyde både praktik-, projektsamarbejder og ansættelsesmuligheder. BusinessVejle planlægger derfor aktivt at gå ind i samarbejdet mellem virksomheder i Vejle, SDU, øvrige uddannelsesinstitutioner samt Vejle Kommune omkring realiseringen af et internationalt IT- forsknings- og uddannelsesmiljø i Vejle"

Lars Petrowsky, Bestyrelsesleder BusinessVejle
The Triple Helix innovation structure: it’s about bringing people together

“Inspired by the way of supporting research and innovation at MIT and Stanford during the Cold War years, the Triple Helix is a way of structuring collaboration between government, companies, and universities to ensure rapid growth and development. The framework was first theorized by Henry Etzkowitz and Loet Leydesdorff in the 1990s, with the publication of their book The Triple Helix, University-Industry-Government Relations: A laboratory for Knowledge-Based Economic Development. Original structures created to promote these interactions were university technology transfer offices and science parks. In my experience at Stanford, for a Triple Helix collaboration to be successful you need (sufficiently) open channels and (relatively) easy access, allowing people to meet on common ground, where they can form relationships (personal as well as professional) that foster the exchange of ideas and support learning together”.

Keith Devlin, PhD, co-founder of Stanford mediaX and (then) co-founder of Stanford’s H-STAR Institute, for both of which he was the Executive Director.


Sidst opdateret: 11.06.2024