Skip to main content

Pædagogik

Et aktiverende læringsmiljø i verdensklasse

SDU vil udvikle et fagligt og socialt læringsmiljø, hvor de studerende tilegner sig en dyb kernefaglighed og udvikler deres evner inden for samarbejde, kommunikation og kritisk tænkning, der i vekselvirkning sættes i spil i en hurtigt foranderlig verden og en ukendt digital fremtid.

Hybridt og eksprimenterende læringsmiljø

Ambitionen er at etablere fremtidens fleksible læringsmiljø, hvor vi udnytter de hybride potentialer i tid og rum, der kombinerer det digitale og fysiske og giver mulighed for fordybelse og erfaringsbaseret læring. Vi vil udvikle læringsrum, hvor de studerende med forskningens metoder udfordres af virksomhedernes problemstillinger. Både studerende og virksomheder eksperimenterer og lærer nyt. Målet er at skabe meningsfulde læringsrum, hvor vi kombinerer den fysiske og digitale læring med udgangspunkt i virksomhedernes problemstillinger.

De unikke faciliteter rummer mulighed for at anvende forskellige læringsformer, der giver plads til såvel fordybelse som gruppeaktiviteter. Rum indrettet med højteknologisk, digitaliseret udstyr samt adgang til det fremmeste inden for beregningsressourcer. Faciliteterne og arkitekturen skal understøtte mødet mellem forskere, studerende og virksomheder, hvor ideer kan bryde og ny viden og læring opstå.

Et internationalt mindset

Et stærkt internationalt forskningsmiljø, tilknyttet internationale uddannelser, er en forudsætning for målrettet udveksling med internationale topuniver siteter og et verdensklasse læringsmiljø.

Undervisningen skal være forskningsintegrerende og innovativ, og de studerende skal være medskabere af ny viden. En stærk sammenhæng mellem forskning og uddannelse giver et unikt miljø, hvor forskere og studerende kan trives og udvikles sammen.