Skip to main content

Ekspertliste til kommunalvalget i 2017

Erhvervspolitik og iværksætteri i kommunerne:

Torben Bager, professor, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse
Kontakt: 6550 1391 – mobil 6011 1391, e-mail: tob@idea.sdu.dk

Mads Bruun Ingstrup, lektor, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse
Kontakt: 6550 1329 – mobil 2264 6720, e-mail: mbi@sam.sdu.dk


Folkeskolen:

Tosproget undervisning:

Helle Lykke Nielsen, lektor, Center for Mellemøststudier
Kontakt: 6550 3330 – mobil 2617 8861, e-mail: hln@sdu.dk


Daginstitutioner:

Børns trivsel og sproglige udvikling:

Laila Kjærbæk, lektor, Institut for Sprog og Kommunikation
Kontakt: 6550 3083 - mobil 24 98 4111, e-mail: kjarbak@sdu.dk


Sundhed:

Sygehusstruktur, sundhedsøkonomi og sundhedspolitik:

Kjeld Møller Pedersen, professor, Center for Sundhedsøkonomisk Forskning, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi
Kontakt: 6550 3847 – mobil 2175 7011, e-mail: kmp@sam.sdu.dk

Sundhedsjura, patienters retssikkerhed, sundhedspersonalets ansvar, regler om tilrettelæggelsen af patienters behandling:

Kent Kristensen, lektor, Juridisk Institut 
Kontakt: 6550 3246 – mobil 5071 4850, e-mail: kkr@sam.sdu.dk

Borgerinddragelse i sundhedsvæsenet:

Jane Clemensen, forskningsleder, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi
Kontakt: mobil 3057 6717, e-mail: jane.clemensen@rsyd.dk

Indvandrermedicin/Global Health:

Morten Sodemann, professor i indvandrermedicin/Global Health, 
Kontakt: 6541 1324 - mobil 6011 1923, e-mail: msodemann@health.sdu.dk

Digital samtale, at gå til lægen digitalt:

Anette Grønning, lektor, Institut for Kulturvidenskaber (Medievidenskab)
Kontakt: 6550 4039 - mobil 2237 1813, e-mail: ahg@sdu.dk

Ældreplejen:

Jens-Ulrik Rosholm, lektor og overlæge, Geriatrisk Afdeling
Kontakt: mobil 2344 4999, e-mail:  jens-ulrik.rosholm@rsyd.dk


Offentlig ledelse og forvaltning

Modernisering af den offentlige sektor, organisation, ledelse, chefernes rolle:

Kurt Klaudi Klausen, professor, Institut for Statskundskab
Kontakt: 6550 3232 – mobil 4045 4341, e-mail: kkk@sam.sdu.dk

Offentlig ledelse, innovation og forandring i den offentlige sektor:

Jesper Asring Jessen Hansen, ph.d.-studerende, Institut for Statskundskab
Kontakt: 6550 1882 – mobil 2616 5472, e-mail: jajh@sam.sdu.dk

Psykisk arbejdsmiljø (stress, trivsel og arbejdsglæde i det offentlige), organisationsforandringer i det offentlige:

Signe Pihl-Tingvad, lektor, Institut for Statskundskab
Kontakt: 6550 2281 – mobil 2611 1944, e-mail: ssp@sam.sdu.dk


Politikere i byråd og kommunalbestyrelser:

Kommunalvalg, lokale partisystemer, borgmestre, kommunalpolitikere, kvinder i kommunalpolitik:

Ulrik Kjær, professor, Institut for Statskundskab
Kontakt: 6550 2207 - mobil 4022 7630, e-mail: ulk@sam.sdu.dk

Politisk og administrativ organisering, samspillet mellem politikere og embedsmænd, borgmesterkarrierer, embedsmænds karrierer:

Niels Opstrup, postdoc, Institut for Statskundskab
Kontakt: 6550 2243 – mobil 6060 1556, e-mail: nop@sam.sdu.dk


Valgkamp:

Journalistik og medier

Peter Bro, professor MSO, Center for Journalistik
Kontakt: 6550 2801 - mobil 4022 7637, e-mail: ppe@journalism.sdu.dk

Morten Skovsgaard, lektor, Center for Journalistik
Kontakt: mobil 2067 1771, e.mail: skh@sam.sdu.dk

Parti-strategier, konstitueringer, vælgeradfærd, lokaldemokrati og samspillet mellem national og lokal politik:

Robert Klemmensen, professor MSO, Institut for Statskundskab 
Kontakt: 6550 2194 - mobil 4022 7614, e-mail: rkl@sam.sdu.dk

Lokaldemokrati:

Sune Welling Voigt, lektor, Institut for Statskundskab
Kontakt: 6550 3276 – mobil 2117 8024, e-mail: swh@sam.sdu.dk

Unge og lokalpolitik, førstegangsvælgere, politiske værdier i forhold til køn, alder og generation, ritualer omkring valgdeltagelse, civilsamfund og foreninger:

Klaus Levinsen, lektor, Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi
Kontakt: 6550 2214 - mobil 4022 7626, e-mail: khl@sam.sdu.dk

Valg og vælgere, partier og partiorganisationer, kandidater, kampagner, mediedækning, meningsmålinger:

Christian Elmelund-Præstekær, institutleder, Institut for Statskundskab
Kontakt: 6550 2182 - mobil 2215 4456, e-mail: cel@sam.sdu.dk

Mediernes betydning for vælgernes viden om og deltagelse i politik:

Kim Andersen, ph.d.-studerende, Center for Journalistik
Kontakt: 6550 2259 – mobil: 2912 5830, e-mail: kand@journalism.sdu.dk

Slesvigsk parti, meningsmålinger, partiskhed i medierne, mediedækning af valg og politikere generelt:

David Nicolas Hopmann, professor MSO, Center for Journalistik
Kontakt: 6550 2464 – mobil 6169 5759, e-mail: dnh@sam.sdu.dk

Det tyske mindretal, Slesvigsk Parti, partiskhed i medierne, mediedækning af valg og politikere generelt:

Tobias Haimin Wung-Sung, postdoc, Center for Grænseregionsforskning
Kontakt: 6550 1759, e-mail: tobias@sam.sdu.dk


Landdistrikter

Udvikling i landdistrikter og yderområder, innovation og turisme:

Anne-Mette Hjalager, professor, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse
Kontakt: 6550 4220, mobil: 6011 4220, mail: hjalager@sam.sdu.dk

Bosætning på landet, lokaludvikling, land-by samarbejde, indvandrere på landet:

Pia Heike Johansen, lektor, Center for Landdistriktsforskning
Kontakt: 6550 4224, mobil: 4012 7601, mail: piaj@sam.sdu.dk
 

Det skæve Danmark, landsbyer, udkanter:

Johs. Nørregaard Frandsen, professor, Institut for Kulturvidenskaber
Kontakt: 6550 3436, mobil: 2044 6020, mail: jnf@sdu.dk