Skip to main content

Studerende på farten

I dag er SDU et internationalt universitet med en stor udveksling af studerende, og den udvikling har Erasmus-organisationen, som fylder 30 år, været med til at understøtte.

Film: Anders Boe, Mikkel Larris - SDU Kommunikation

Af Kent Kristensen, kk@sdu.dk
Da Lisbeth Pinholt i 1989 blev ansat som international koordinator på det daværende Odense Universitet, kom der i begyndelsen ikke flere udenlandske studerende, end at hun selv tog imod dem på Odense Banegård.

På samme måde var det lidt af et særsyn, at universitetets egne studerende rejste til udlandet for at læse et semester.

Nu er SDU et internationalt universitet, der som det første herhjemme har en målsætning om, at alle studerende skal have et internationalt perspektiv i deres uddannelse. Den udvikling har EU's uddannelsesprogram, Erasmus, en stor del af æren for, vurderer Lisbeth Pinholt.

Undervisning i skandinavisk velfærdsstat   
-Gensidigheden i Erasmusprogrammet betød, at vi skulle modtage europæiske studerende for at få mulighed for at sende vores egne studerende ud på studieophold på andre universiteter i Europa, fortæller Lisbeth Pinholt, der arbejder som chefkonsulent hos SDU International.

-Vi skulle have noget at tilbyde vores udenlandske studerende, og derfor begyndte de faglige miljøer blandt andet tilbyde undervisning på engelsk tilføjer hun.

Det første tilbud til udenlandske studerende var et semester med engelsksprogede fagmoduler, som var klar i 1989, og som fortsat udbydes. Det hedder ’Scandinavian Area Studies’ og er et tilbud om at opnå bred faglig viden om den skandinaviske velfærdsstats historie, kultur og politik.

15 udenlandske studerende første gang
-Dengang kom der i alt 15 udenlandske studerende. To af dem var fra USA. Men hovedparten kom fra England, Frankrig, Holland og Tyskland og var altså en del af Erasmus-programmet, fortæller Lisbeth Pinholt.

I dag rejser omkring 850 studerende fra SDU årligt ud på studie- eller praktikophold. Knap hver tredje af dem sætter kurs mod et andet europæisk land med støtte fra Erasmus+, og samtidigt modtager universitetet omkring cirka 500 unge fra udlandet, og her kommer to ud af tre gennem Erasmus+.

Ifølge Lisbeth Pinholt er det målsætningen, at SDU i 2020 kan sende 1100 studerende ud på studie- eller praktikophold i udlandet, ligesom universitetet skal kunne modtage et tilsvarende antal studerende.

SDU og Erasmus

Læs mere om samarbejdet mellem SDU og Erasmus og få et overblik over alle de muligheder, programmet tilbyder.

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 20.11.2017