Skip to main content

Verdens klima og det regionale klima er under forandring

Klimaet er under forandring med alvorlige samfundsmæssige konsekvenser til følge på grund af menneskeskabte drivhusgasudledninger. I Danmark og i resten af verden er der fokus på den grønne omstilling. En grøn omstilling, der i høj grad har brug for, at videnskaben bidrager med de gode løsninger, der kan ruste samfundet mod klimaforandringer, drivhusgasreduktioner, omstilling af samfundet og bane vejen for klimaneutralitet i 2050. De gode løsninger på samfundets klimaudfordringer skal blandt andet findes gennem tværvidenskabelig forskning, og her har SDU en styrkeposition, som vi ønsker at bringe endnu mere i spil. Derfor har vi her i 2022 skabt SDU Climate Cluster.

SDU Climate Cluster (SCC) - En missionsdrevet klimaforskningsklynge, som understøtter samfundets behov for bæredygtig omstilling

Forskningsklyngen vil være præget af både excellence og tværvidenskabelighed og vil række ud til både nationale og internationale fagmiljøer. Forskningsklyngen er tænkt som et stimulerende miljø for forskere, der er ansat på SDU’s fakulteter, og som i samarbejde med bl.a. eksterne aktører kan mødes på tværs af fagdiscipliner og blive inspirerede til at gennemføre banebrydende forskning inden for klimaområdet: Climate Change, Adaptation and Mitigation gennem de aktiviteter, workshops og oplæg, der vil blive afholdt i SCC-regi.

SCC skal derudover stimulere SDU’s fakulteter til at gennemføre uddannelsesaktiviteter for studerende og forskningstalenter med faglig tyngde og bredde inden for fagområderne: Climate Change, Adaptation and Mitigation.

Endelig vil SCC fungere som en fond for at finansiere excellent tværvidenskabelig klimaforskning, som finder sted i de faglige miljøer på SDU’s fakulteter i samarbejde med eksterne aktører. SCC fungerer også som en finansiel katalysator, som medvirker til at tiltrække forskningsmidler til SDU inden for forskning i Climate Change, Adaptation and Mitigation.

Hjemmesiden er under opdatering

I SCC arbejder vi på højtryk med at udvikle og beskrive de forskellige aktiviteter og tiltag i regi af forskningsklyngen. I løbet af første kvartal 2022 vil vores hjemmeside blive opdateret med meget mere information.
Ansvarlig for siden: SDU Kommunikation

Sidst opdateret: 10.01.2022