Forskningsenheden for Almen Praksis

Forskningsenhedens fremmeste mål er at bidrage til forbedring og udvikling af sundheden for patienter i sundhedsvæsenet med særligt fokus på indsatsen i og omkring almen praksis.

Enheden huser et tværvidenskabeligt miljø med forskningssamarbejde mellem almen medicin, psykologi, teologi, religionssociologi, antropologi, risikokommunikation, statistik, sundhedsøkonomi, ergoterapi, sygepleje, jordemodervidenskab og folkesundhedsvidenskab. I det tværdisciplinære arbejde betjener vi os således af flere metoder såvel inden for kvantitativ som  kvalitativ forskning.  

 

Forskningsområder

Fokus for vores forskning er: 

 

Uddannelse 
En kerne i vores uddannelsesaktiviteter er uddannelsen af master- og ph.d.-studerende. Derudover varetager vi undervisning på en række sundhedsfaglige bachelor- og kandidatuddannelser på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet og på Forskningstræning på speciallægeuddannelsen i almen medicin.


Organisation og samarbejde
Forskningsenheden er dannet i et samarbejde mellem Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU, og en ekstern forskningsenhed finansieret af Forskningsfonden for Almen Praksis. Audit Projekt Odense (APO) er en del af Forskningsenheden.

Region Syddanmarks kvalitetsudviklingskonsulenter Specialeuddannelsen i almen medicin og DAK-E er placeret i samme hus som Forskningsenheden. Enheden samarbejder desuden med Forskningsenhederne for almen praksis i København, Aarhus og Aalborg.

 


Rådgivning og formidling

Forskningsenheden yder endvidere rådgivning og praktisk bistand til praktiserende læger og andre, der henvender sig vedrørende almenmedicinsk forskning.

Er du interesseret i at høre mere om vores forskning, eller har du selv en forskningsidé, så kontakt sekretær Helle Reintoft Andersen (mailto:almen.praksis@health.sdu.dk)

 

Du kan også orientere dig i forskningsfelterne ovenfor og sende en mail med en kort beskrivelse af din idé til den relevante forsker, som du også kan finde under medarbejdere.

 

Spædbarnskolik

Læs mere om Spædbarnskolik

Partnership Project

Læs mere om Partnership Project

WellCo EU-Projekt

Læs mere om WellCo EU-Projekt

International Postgraduate Training Program for General Practice

Click here to read more about the program

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies