Skip to main content

 Employabilitet handler om, at man som dimittend er klar til at træde ind på arbejdsmarkedet og bruge sine kompetencer gennem et helt arbejdsliv.

Det handler i praksis blandt andet om, at den studerende i løbet af uddannelsen i højere grad bliver bevidst om sin egen faglighed og personlige kompetencer og bibringes evnen til at bringe sin viden og erfaringer i spil i forskellige sammenhænge i arbejdslivet.

Det Humanistiske Fakultet samarbejder med omverdenen, og vi vil lette overgangen mellem studie og arbejdsliv for vores studerende og dimittender. Vi ønsker med vores indsats at øge de studerendes engagement og oplevelse af relevans i løbet af uddannelsen.

Vores forståelse af employabilitet tager afsæt i faglig fordybelse og refleksion kombineret med muligheden for at prøve sine kompetencer af i praksis i løbet af uddannelsen.

Fakultetet har udarbejdet en guide til underviserne i at implementere employabilitet i undervisningen.

Sidst opdateret: 07.11.2019