Mål

  • Etablere historiske og nutidige habitatkort (GIS) med udbredelse og tæthed af havets skove langs den danske kyst
  • Etablere kort med potentiel udbredelse baseret på skovenes habitatkrav
  • Evaluere og kvantificere økosystem-tjenester, der leveres af disse systemer
  • Værdisætte disse økosystemtjenester og anslå værdi for samfundet af nuværende udbredelse af havets skove
  • Formidle viden (og manglende viden) til det videnskabelige samfund, forvaltning og offentligheden