Skip to main content

Leverancer

  • Forbedret kortlægning af udbredelsen af havets skove vil være et vigtigt redskab for forvaltere af kystzoner, som for nuværende baserer sig på punktmålinger i lokalområder
  • Identifikation af økosystemværdierne af havets skove kan bidrage til udvikling af en mere målrettet og differentieret forvaltning af lokaliteter med forskellig værdi
  • Skabe en øget bevidsthed om havets skove hos befolkningen
  • Danne grundlag for udbredelse af viden omkring havets ressourcer i befolkningen generelt og uddannelsessektoren specifikt ved formidling af projektets resultater