Baggrund

Projektet vil afdække dette potentiale gennem sammenstilling og nyfortolkning af eksisterende viden og sætte det i et nationalt perspektiv.

 

Hvad er skovene i havet?

Ålegræs

 

Tangskove

 

Saltmarsk