Skip to main content

Om

På baggrund af international litteratur og eksisterende nationale data vil det være muligt at lave en indledende kortlægning af skovenes økosystemtjenester og derved estimere potentielle økosystemværdier af havets skove ved forskellige eutrofierings- og klimascenarier. Denne viden vil give mulighed for en mere målrettet forvaltning af havet omkring Danmark.

Havets skove befinder sig under vandets overflade og er derfor skjulte for de fleste, hvorfor deres værdier er ukendte for den brede befolkning og ikke er dimensionerende for forvaltningen af havet. Med udgangspunkt i projektets kortlægning af økosystemfunktioner og samfundsværdi ved forskellige scenarier vil vi bidrage med ny viden og synliggøre betydningen af havets skove gennem debatskabende formidling.