Skip to main content

Eksperimenter på tre niveauer

Når et universitet grundlæggende ønsker at udfordre og nytænke uddannelser, sker det på flere niveauer på samme tid.

På Center for Journalistik, hvor cand.public.-uddannelsen af journalister er grundstenen i eksperimenterne med Fremtidens Uddannelser, peger centerleder Peter Bro på de tre niveauer: struktur, form og indhold.

  • Uddannelsens struktur: studiestart, eksaminer, fagenes størrelse (antal ECTS). Alt det, som studienævnet håndterer.
  • Uddannelsens form: Det handler om, hvordan læringen foregår. Her eksperimenterer Center for Journalistik med pædagogik og didaktik blandt andet med nanomoduler, dashboards og et nyt LMS, learning management system.
  • Uddannelsens indhold: Det helt konkrete indhold i det enkelte fag skal også nytænkes. Det kan være nye elementer af læring i for eksempel programmering, redigeringssystemer og journalistiske værktøjer.

I arbejdet med Fremtidens Uddannelser kommer man ikke uden om de tre niveauer, fordi en radikal forandring af den måde, universitetet tilbyder uddannelse på, kræver at alle tre niveauer bliver gentænkt.