Skip to main content

Ny læringsplatform

Hvilket it-system er der brug for, når undervisningen lægges om til mere fleksible studieforløb og andre former for aktivitet og samarbejde?

Det er Syddansk Universitet lige nu ved at undersøge. I 2020 udløber licensen for det nuværende LMS, learning management system, og SDU skal med et EU-udbud finde en værdig afløser.

Learning management-systemet udgør den brugerflade, som studerende, undervisere og administrativt ansatte møder i kommunikationen med hinanden. Her ligger opgaver, tekster og planer for undervisningen. Her dukker væsentlige beskeder op.

Kritiske elementer

Lige nu bruger SDU Blackboard. Men der er andre muligheder. F.eks. bruger man på KU Canvas, et andet LMS.

”Vi er i gang med at undersøge, hvilke nye og nødvendige elementer vi har brug for i forbindelse med Fremtidens Uddannelser,” siger Anni Søborg, der er chef for uddannelsesinnovation på SDU.

”Det er vigtigt, at vi får noget, som er både enkelt og intuitivt for den enkelte underviser og studerende,” siger hun.

Peter Bro, centerleder og projektansvarlig for Fremtidens Uddannelser på Center for Journalistik mener, at det gamle LMS, Blackboard, i vid udstrækning var indrettet efter, hvad administrationen havde brug for.

”Et nyt LMS skal gerne være indrettet efter studerende og undervisere, siger han.

Det betyder blandt andet, at i det nye LMS skal nanomodulerne, de små læringsenheder være lettilgængelige. De studerende skal kunne se, hvad de allerede har taget, og hvad de har mulighed for at vælge i fremtiden. De skal kunne få microcredentials og badges, når de har taget et enkelt forløb. De skal kunne blive mindet om deadlines.

Undervisere skal samtidig kunne se, hvor mange der har hentet materialet til undervisningen. Hvad de studerende allerede har gennemført – og hvad de skal i gang med efter at have gennemført faget. Så kan man nemlig indrette undervisningen efter brugerne med mere relevante cases og eksempler.

Understøtte nye læringsformer

Det er selvfølgelig også helt essentielt, at systemet understøtter de nye former for læring, samarbejde, gruppearbejde og vejledning, som indgår i Fremtidens Uddannelser.

Samtidig vil universitetet heller ikke købe en meget stor og dyr løsning, hvis man kun kan udnytte ganske få procent, mens resten ligger ubrugt hen.

”Vi har haft Blackboard sinden 2002, så uanset hvad vi vælger, om vi køber Blackboard igen eller et andet system, så vil brugerne opleve systemet som noget nyt, for der er sket meget med den type systemer, siden vi sidst købte et,” siger Anni Søborg.