Skip to main content

Vold

Du kan se publikationerne ved at trykke på årstallene. 

Vold - Voldtægt

Afventer godkendelse
Ingen i øjeblikket.
2018

L. H. Nielsen, M. Hansen & O. Ingemann-Hansen (2018): Predicting charges and convictions for rape suspects in Denmark: Characteristics associated with the notion of the ‘credible criminal’. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 19(2),136-151. Doi: 10.1080/14043858.2018.1526469


Beck Hansen, N., Hansen, M., Campbell, R., Elklit, A., Hansen, O. I. & Bramsen, R. H. (2018). Are Rape Cases Closed because of Rape Stereotypes? Results from a Danish Police District. Nordic Psychology. Doi: 10.1080/19012276.2018.1470552


Beck Hansen, N., Hansen, M., Nielsen, L. H., Bramsen, R. H., Elklit, A., & Campbell, R. (2018). Rape crimes: Are victims’ acute psychological distress and perceived social support associated with police case decision and victim willingness to participate in the investigation? Violence Against Women, 24(6). Doi: 10.1177/1077801217710002


2017

Beck Hansen, N. (2017). Reported rape: An investigation of attrition in a sample of reported rapes within a Danish police district. Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet.


Amone-P’Olak, K., Elklit, A. & Dokkedahl, S. (2017): PTSD, Mental Illness, and Care Among Survivors of Sexual Violence in Northern Uganda: Findings from the WAYS study. Psychological Trauma, 10(3), 282-289. Doi: 10.1037/tra0000295


Hansen, N.B., Hansen, M., Nielsen, L.H. & Elklit, A. (2017) Positive or negative change in outlook on life following sexual assault and associations to PTSD severity. Sexual and Relationship Therapy, 32(1), 36-45. Doi: 10.1080/14681994.2016.1169266


Amone-P’Olak, K., Elklit, A. & Dokkedahl, S. (2017): PTSD, Mental Illness, and Care Among Survivors of Sexual Violence in Northern Uganda: Findings from the WAYS study. Psychological Trauma, 10(3), 282-289. Doi: 10.1037/tra0000295

2016

Nielsen, L. H., Hansen, M., Elklit, A. & Bramsen, R. H. (2016). Sexual Assault Victims Participating in Research: Causing Harm When Trying to Help? Archives of Psychiatric Nursing, 30(3), 412-417. Doi: 10.1016/j.apnu.2016.01.017


Hyland, P., Shevlin, M., Hansen, M., Valliéres, F., Murphy, J. & Elklit, A. (2016). The Temporal Relations of PTSD Symptoms Among Treatment-Seeking Victims of Sexual Assault: A Longitudinal Study. Journal of Loss and Trauma, 21(6), 492-506. Doi: 10.1080/15325024.2015.1117933


Hansen, N. B., Hansen, M., Nielsen, L. H. & Elklit, A. (2016). Positive or Negative Change in Outlook on Life Following Sexual Assualt and Association to PTSD Severity. Sexual and Relationship Therapy, 32(1), 36-45. Doi: 10.1080/14681994.2016.1169266


2015
Hansen, N. B., Nielsen, L. H., Bramsen, R. H., Ingemann-Hansen, O. & Elklit, A. (2015). Attrition in Danish rape reported crimes. Journal of Police and Criminal Psychology, 30(4), 221-228. Doi: 10.1007/s11896-014-9159-9
2014

Nielsen, L. H., Hansen, N. B., Elklit, A. (2014). Service Utilization and Satisfaction with Service Providers in Help-Seeking Victims of Rape and Sexual Assault. US-China Law Review, 11(9), 1176-1191.


Armour, C., Elklit, A., Lauterbach, D., & Elhai, J. D. (2014). The DSM-5 dissociative-PTSD subtype: Can levels of depression, anxiety, hostility, and sleeping difficulties differentiate between dissociative-PTSD and PTSD in rape victims? Journal of Anxiety Disorders, 28(4), 418–426. Doi: 10.1016/j.janxdis.2013.12.00


Shevlin, M., Hyland, P. & Elklit, A. (2014). Different Profiles of Acute Stress Disorder Differentially Predict Posttraumatic Stress Disorder in a Large Sample of Female Victims of Sexual Trauma. Psychological Assessment, 26(4), 1155-1161. Doi: 10.1037/a0037272


2013
Elklit, A. & Christiansen, D.M. (2013).Risk Factors for Posttraumatic Stress Disorder in Female Help-Seeking Victims of Sexual Assault. Violence and Victims, 28(3), 552-568. Doi: 10.1891/0886-6708.09-135
2012
Christiansen, D., Bak, R. & Elklit, A. (2012). Secondary victims of rape. Violence and Victims, 27(2), 246-262.
2011
Armour, C., Shevlin, M., Elklit, A. & Mroczek, D. (2011). A Latent Growth Mixture Modeling Approach to PTSD Symptoms in Rape Victims. Traumatology, 18(1), 20-28. Doi: 10.1177/1534765610395627
2010

Elklit, A. & Christiansen, D. (2010). ASD and PTSD in rape victims. Journal of Interpersonal Violence, 25(8), 1470-1488. Doi: 10.1177/0886260509354587


Elklit, A. & Shevlin, M. (2011) Female Sexual Victimization Predicts Psychosis: A Case-Control Study Based on the Danish Registry System. Schizophrenia Bulletin, 37, 1305-1310. Doi:10.1093/schbul/sbq048.


2009

Bramsen, R.H., Elklit, A., Nielsen, L.H. (2009). A Danish model for treating victims of rape and sexual assault: The multidisciplinary public approach. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 18,(8) 886-905. Doi: /10.1080/10926770903291811


Elklit, A., Due, L. & Chistiansen, D.M. (2009) Predictors of acute stress symptoms in rape victims. Traumatology, 15 (2), 38-45. Doi: 10.1177/1534765609338500


Parding, S. & Elklit, A. (2009): Et nej er et nej! Århus: Center for Voldtægtsofre, 1-155.


2008

Elklit, A. & Shevlin, M. (2008). Post-rape health care use: A case-control study. The First International Conference on Survivors of Rape - a Multidisciplinary Approach. Abstract Book. Center for Voldtægtsofre, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, s. 32.


Ingemann-Hansen, O.I., Elklit, A., Sabroe, S., Vesterby, A., & Brink, O. (2009). Chronic posttraumatic stress in victims of sexual violence. Scandinavian Journal of Forensic Science, 14(2), 54-58.


2003

Nielsen, R. H., Pedersen, G. G., & Elklit, A. (2003). En undersøgelse af hjælpebehov og krisestyring hos de skjulte ofre efter en voldtægt. Årsberetning fra Center for Voldtægtsofre, Aarhus Amtssygehus. Center for Voldtægtsofre; Århus Universitetshospital, 41-61.


Elklit, A. & Knudsen, M. (2003): Undersøgelse af en klientårgang. Årsberetning fra Center for Voldtægtsofre, Aarhus Amtssygehus. Center for Voldtægtsofre, Århus Universitetshospital, 33-40.


2002

Elklit, A. (2002). Attitudes Toward Rape Victims. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 3(1), 73-83.


Elklit, A. (2002) Holdninger til voldtægtsofre. Årsberetning fra Center for Voldtægtsofre, Aarhus Amtssygehus, 27-28.

2000
Elklit, A. & Knudsen, M.(2000): Psykiske følger af voldtægt. I Brink, O. (Red.) Håndbog for fagpersoner i kontakt med voldtægtsofre. Århus: Center for Voldtægtsofre, 63-90.

Vold - Kærestevold

Afventer godkendelse
Løkkegaard, S.S., Wolf, N. M. & Elklit, A.: Attachment and Posttraumatic Stress Disorder among Victims of Intimate Partner Stalking when the Father of the Child Stalks the Mother. Violence Against Women. In press.
2019
Løkkegaard, S.S., Beck Hansen, N., Wolf, N. M., & Elklit, A. (2018). When Daddy Stalks Mommy: Experiences of Intimate Partner Stalking and Involvement of Social and Legal Authorities When Stalker and Victim Have Children Together. Violence Against Women, 1-19. Doi: 10.1177/1077801219826738
2018

Pihl-Thingvad, J., Brandt, L. P. A., & Andersen, L. L. (2018). Consistent Use of Assistive Devices for Patient Transfer Is Associated With Less Patient-Initiated Violence: Cross-Sectional Study Among Health Care Workers at General Hospitals. Workplace Health & Safety, 66(9), 453-461. Doi: 10.1177/2165079917752714


Elklit, A., Murphy, S., Jacobsen, C., & Jensen, M. (2018). Clinical and Personality Disorders in a Danish Treatment-Seeking Sample of Intimate Partner Violence. International Journal of Offender Therapy and Comparative Crimonology, 62(11), 3322-3336. Doi: 10.1177/0306624X17741603


Fletcher, S., Elklit, A., Shevlin, M., & Armour, C. (2018). Predictors of PTSD treatment response in a sample of abuse survivors: The role of social support, coping and PTSD symptom clusters. Journal of Interpersonal Violence. Doi: 10.1177/0886260517741212


2017

Zerach, G. & Elklit, A. (2017). Polyvictimization and psychological distress in early adolescence: A mediaton model of defense mechanisms and coping styles. Journal of Interpersonal Violence. Doi: 10.1177/0886260517716944.


Elklit, A., Murphy, S., Jacobsen, C. & Jensen, M. (2017): Clinical and Personality Disorders in a Danish Treatment-Seeking Sample of Intimate Partner Violence. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 62(11). Doi: 10.1177/0306624X17741603


2014

Hansen, N. B., Eriksen, S. B. & Elklit, A. (2014). Effects of an intervention program for female victims of intimate partner violence on psychological symptoms and perceived social support. European Journal of Psychotraumatology, 5(1), 1-10 . Doi: 10.3402/ejpt.v5.24797.


2012
Bramsen, R. H. (2012). Seksuel vold blandt unge: En systematisk tilgang til primær forebyggelse Glostrup. Det Kriminalpræventive Råd, pp 1-59.
2011
Charak, R. (2011). Violence against Dating Partner: A Consequence of Child Maltreatment. PsyInsight, 2(3), 10.

Vold - Overfald og drab

Afventer godkendelse
Ingen i øjeblikket.
2013
Elklit, A. & Kurdahl, S. (2013): The psychological reactions after witnessing a killing in public in a Danish high school. European Journal of Psychotramatology, 4(1). Doi: 10.3402/ejpt.v4i0.19826
2012
Beck, N. & Elklit, A. (2012). Ud af voldens skygge. Evaluering af rådgivning og behandlingseffekt. Odense: Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet. pp. 1-79.
2007

Elklit, A. & Kurdahl, S. (2007). De psykologiske følger af knivdrabet på Hasseris Gymnasium. Psykologisk Skriftserie, 28(2), 1-94.


Elklit, A. & Kurdahl, S. (2007). Vidne til drab. Psykolog Nyt, 61(22), 3-7.


2005
Elklit, A. (2005). Kan akutte reaktioner forudsige vedvarende traumatiske reaktioner hos voldsofre? Forskningsnyt fra Psykologi, 14(4), 27-28.
2004
Elklit, A. & Brink, O. (2004). Akut traumatisering efter vold. Ugeskrift for læger, 166(7), 565-598.
2003
Elklit, A. & Brink, O. (2003). Acute Stress Disorder in Physical Assault Victims Visiting a Danish Emergency Ward. Violence and Victims, 18(4),461-472. Doi: 10.1891/vivi.2003.18.4.461
2002

Elklit, A. (2002). Acute distress in victims of robbery and assault. Journal of Interpersonal Violence, 17(8), 872-887. Doi: 10.1177/0886260502017008005


Elklit, A., Eriksson, M., Nenola, A. & Muhonen, M. (2002). Forholdet mellem køn og vold i en empirisk psykologisk kontekst.


2000

Elklit, A. (2000). The Institutional Response to Disaster – the Case of a Shooting Drama. ESTSS Bulletin, 7(1), 3-9.


Elklit, A. (2000). Voldsofres oplevelse af hjælpetilbudene. I Saur, R. (red.). Voldens ofre - vårt ansvar: HiO-rapport 9. udg. Høgskolen, Oslo.


Elklit, A. (2000) Akutte følger af væbnet røveri. Forsknings-nyt fra psykologien, 9(2), 1-3.


1999
Elklit, A. (1999). Røveriofre – de psykologiske konsekvenser af et væbnet røveri. Psykologisk Skriftserie, 24(5), 1-64.
1996
Elklit, A. (1996). Skuddramaet i universitetskantinen. En analyse af akutte eftervirkninger og handlemønstre. Nordisk Psykologi, 48(4),279-303.
1994
Elklit, A. (1994). Skuddramaet på Aarhus Universitet. Psykologisk Skriftserie, 19(3), 1-74.
1991
Elklit, A. (1991). Rotters sætningsfuldendelsestest i en komparativ undersøgelse af voldsofre. Nordisk Psykologi, 43(2), 107-121.
1990
Elklit, A. (1990). Måling af belastninger efter voldeligt overfald. Nordisk Psykologi, 42(4), 281-289.
1985
Elklit, A.(1985). Violent Assault - a field study of the psychology of violent assault. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.