Skip to main content

Kapitler i bøger

Kapitler i bøger

Armour, C., Shevlin, M., Elklit, A. & Houston, J. (2019) Posttraumatic Stress Disorder with psychotic features. In A. Moskowitz, I. Schäfetraumar, & M. J. Dorahy (Eds.): Trauma, Dissociation & Psychosis (pp 257-270). Chicester, UK: Wiley-Blackwell.

Ingen i øjeblikket.


Elklit, A.: Traumefremkaldte lidelser. I E. Simonsen & B. Møhl (Eds.): Grundbog i Psykiatri (456-467). København: Reitzel. 2017.
Christiansen, D. M, Iversen, T. N., Ambrosi, S. L. & Elklit, A. (2015). Posttraumatic growth: A critical review of problems with the current measures of the term. In: C. R. Martin, V. R. Preedy, V. B. Patel (Eds.) The Comprehensive Guide to Post-traumatic Stress Disorder. Berlin: Springer.
Hansen, M. & Elklit, A. (2014). Who Develops Posttraumatic stress symptoms following a bank robbery? A national cohort study. I: Simmons, J.P. (Ed.), Banking (pp. 25-62). Nova Science Publishers.
Christiansen, D. & Elklit, A. (2011). Sex differences in PTSD. In E. Ovuga (Ed.): Post Traumatic Stress Disorders in a Global Context. Rijeka, Croatia: Intech, (113-142). ISBN 978-953-307-825-0

Lasgaard, M. (2010). Gruppens magt. I: Tyve eksperimenter der forandrede psykologien. Risskov, Danmark: Plurafutura


Lasgaard, M. (2010). Ensomhed. I N. E. Sørensen, N. Katznelson, J. C. Nielsen, & M. D. Lindstrøm(Eds.). Den svære ungdom: 10 eksperter om unges trivsel og mistrivsel. Hans Reitzels Forlag [20]

Spindler, H., Pedersen, S. S. & Elklit, A. (2008). The role of posttraumatic stress disorder in coronary artery disease: epidemiology, risk factors, and potential mechanisms. In Sher, L. (Ed.) Psychological Factors and Cardiovascular Disorders. New York: Columbia Press.


Simonsen, E. & Elklit, A. (2008). Experiences in Translating and Validating the MCMI in Denmark. In Millon, T. & Bloom, c. (Eds.) The Millon Inventories: A Practitioner´s Guide to Personalized Clinical Assessment. 2nd edition. (pp 387-404). NY.: Guilford Press.

Lasgaard, M. (2007). Et ungdomsliv på egen hånd: Introduktion til forskning i ensomhed blandt unge. I A. Wiborg (Ed. ). Der er bare ikke rigtig nogen…: En antologi om unge og ensomhed (pp. 40–58). København, Danmark: Ventilen.

Kjølbye, M. & Elklit, A. (2006). Instrumenter til vurdering af forsvarsmekanismer. I Elsaas, P., Ivanow, J., Mortensen, E. L., Poulsen, S. & Rosenbaum, B. (red.): Assessmentmetoder (s. 519-536). København: Dansk Psykologisk Forlag.


Elklit, A. (2006). Rotters sætningsfuldendelsestest. I Elsaas, P., Ivanow, J., Mortensen, E. L., Poulsen, S. & Rosenbaum, B. (red.): Assessmentmetoder (s. 703-711). København: Dansk Psykologisk Forlag.


Elklit, A. (2006). Redskaber til psykologisk undersøgelse og diagnostic af traumatiserede. I Elsaas, P., Ivanow, J., Mortensen, E. L., Poulsen, S. & Rosenbaum, B. (red.): Assessmentmetoder (s. 245-257). København: Dansk Psykologisk Forlag.

Elklit, A. (2004). En afprøvning af MCMI-III på et dansk patientmateriale. I Elklit, A. & Simonsen, E. (Eds.): En introduktion til Millon Clinical Multiaxial Inventory. 2. udg. (s. 73-110). København: Psykologisk forlag.


Nielsen, R. H., Pedersen, G. G., & Elklit, A.: En undersøgelse af hjælpebehov og krisestyring hos de skjulte ofre efter en voldtægt. Årsberetning fra Center for Voldtægtsofre, Aarhus Amtssygehus, 2003. Center for Voldtægtsofre; Århus Universitetshospital. 2004, 41-61.

Nielsen, R. H., Pedersen, G. G., & Elklit, A. (2003). En undersøgelse af hjælpebehov og krisestyring hos de skjulte ofre efter en voldtægt. Årsberetning fra Center for Voldtægtsofre, Aarhus Amtssygehus, 2003 (s. 41-61). Århus: Center for Voldtægtsofre; Århus Universitetshospital.


Elklit, A. & Knudsen, M. (2003). Undersøgelse af en klientårgang. Årsberetning fra Center for Voldtægtsofre, Aarhus Amtssygehus (s. 33-40). Århus: Center for Voldtægtsofre, Århus Universitetshospital.

Elklit, A. (2002). Omfang af seksuelle krænkelser og følger heraf blandt danske unge i relation til anden viktimisering og familiestatus. Årsberetning fra Center for Voldtægtsofre, Aarhus Amtssygehus. S. 29-30. Århus: Center for Voldtægtsofre, Århus Universitetshospital.


Elklit, A. (2002). Holdninger til voldtægtsofre. Årsberetning fra Center for Voldtægtsofre, Aarhus Amtssygehus. S. 27-28. Århus: Center for Voldtægtsofre, Århus Universitetshospital.

Elklit, A. & Knudsen, M. (2000). Psykiske følger af voldtægt. I Brink, O. (Red.) Håndbog for fagpersoner i kontakt med voldtægtsofre (s. 63-90). Århus: Center for Voldtægtsofre.
Elklit, A. (1997). De psykologiske følger af en voldsom arbejdsulykke. I: Graversen, G. (red.): Et arbejdsliv (s. 89-111). Århus: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Elklit, A. & Kristiansen, E. (1995). Voldsofrets reaktioner. I Kristiansen, E. (red.). Voldsom ungdom (s. 26-27). Randers: Randers Kommune.


Brun, B., Elklit, A. & Skovgaard, B. (1995). Julian Rotter’s sætningsfuldendelsestest, brugt som projektiv prøve. I H. Gerhardt (ed.).: Rotter’s sætningsfuldendelsestest (s. 29-46). København: Dansk Psykologisk Forlag.


Elklit, A. (1995). En oversigt over brugen af Rotter´s sætningsfuldendelsestest. I H. Gerhardt (ed.): Rotter’s sætningsfuldendelsestest (s. 9-28). København: Dansk Psykologisk Forlag.

Elklit, A. (1994). PTSD - en afløser for krisebegrebet? K.- E. Sabroe et al. (eds.): Psykologi i et jubilæumsperspektiv (s. 221-243). Århus: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
Elklit, A. (1993). Det kropslige aspekt i traumearbejdet. I A. Elklit (ed.): Psykologisk behandling af voldsofre - en symposierapport (s. 86-93). København: Dansk Psykologisk Forlag.
Elklit, A.: Når skaden er sket - de voldsramtes reaktioner. I Bryderup (red.): Vold mod pædagoger. København: Socialpædagogisk Højskole. 1988, 145-156.

Sidst opdateret: 21.09.2020