Skip to main content

Torturofres ret til behandling

Den 26. juni er international støttedag for ofre for tortur. Temaet for dette års støttedag er ’Ret til behandling’

Ret til behandling
FNs komité mod tortur understregede i slutningen af 2012, at et hvert land - uanset økonomiske ressourcer - er forpligtet til at tilbyde holistisk behandling (medicinsk, psykologisk, fysioterapeutsik, etc.) til ofre for tortur. Behandlingen skal ske så hurtigt som muligt efter torturen har fundet sted, og ofrene har frihed til selv at vælge behandler, være det i offentligt eller privat regi.
 
Potentiel overtrædelse af internationale konventioner
Til trods for internationale konventioners lov om torturofres ret til behandling er dette ikke den virkelighed torturofre møder. Danmark er tidligere blevet stillet kritiske spørgsmål fra FN komiteen mod tortur i forbindelse overlevering af krigsfanger i Afghanistan; måske venter endnu en sag.
 
Forskning på området
Videnscenter for Psykotraumatologi samarbejder med alle landets Rehabiliterings- og Forskningscentre for Torturofre (RCT), og støtter op om dagen arrangeret af IRCT (International Rehabilitation Council for Torture Victims).

Vi har gennem mange års forskning opnået stor viden om traumer og psykologiske vanskeligheder blandt krigsofre og flygtninge. I 2009 blev der fundet alarmerende høje forekomster af angst, depression og posttraumatisk stresslidelse i en undersøgelse af afviste asylansøgeres mentale tilstand. Find undersøgelsen her. Find andre publikationer på området her.
 
Læs mere om støttedagen ´Right to Rehabilitation´ på www.irct.org