Skip to main content

National 112 dag

Forum for Samfundets Beredskab (FSB) afholdt den 11.2 national ’1-1-2 dag’ for syvende år i træk. FSB har fokus på aktuelle relevante problemstillinger i samfundets beredskab. Et af de emner der var på dagsordenen i forbindelse med dette års 1-1-2 dag var psykisk arbejdsmiljø hos ansatte i det civile samfunds beredskab.

Ansatte i politiet, redningsberedskabet eller sundhedsvæsnet eksponeres mere end gennemsnittet for potentielt traumatiserende hændelser, dette både i hverdagens arbejde og ved udsendelse til krigs- eller katastroferamte områder.  Ask Elklit deltog i dagen med relevante forskningsfund. Videnscenter for Psykotraumatologi har blandt andet undersøgt fysiske og psykiske helbredsproblemer forbundet med at have job som ambulanceredder og brandmænd; læs rapporten Psykiske og Somatiske Problemer hos Mennesker med Højrisiko Jobs her. I øjeblikket indgår vi i et tværfagligt internationalt samarbejde (NORDRESS) med det formål at undersøge, hvordan vi samfundsmæssigt bedst håndterer større samfundsmæssige katastrofer, læs mere her.

Redaktionen afsluttet: 18.02.2015