Skip to main content

Evaluering af regionale centre

Videnscenter for Psykotraumatologi (VfP) er i gang med et omfattende projekt, der undersøger den behandling og rådgivning, som de nyligt oprettede regionale centre for seksuelt misbrugte (CSM) tilbyder voksne, der har været udsat for seksuelt misbrug i barndommen.
 
Seksuelt misbrug i barndommen kan have omfattende psykologiske konsekvenser, og forskning i følgevirkninger af seksuelt misbrug har været omfattende de seneste årtier. Der er i vis udstrækning enighed om, at seksuelt misbrug i barndommen er en generel risikofaktor for udvikling af psykopatologi i voksenlivet. Hvordan følgevirkninger af seksuelt misbrug i barndommen bedst behandles, er der derimod mindre enighed om. Forskningen på området er forskelligartet og svær at sammenligne, dog er der enighed om, at der ses en positiv virkning af psykoterapeutisk behandling af senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen.

Læs mere om projektet og hvordan de regionale centre vil blive evalueret her.

Find også information om seksuelt misbrug i præsentationerne fra vores konference på området afholdt sidste år.

Redaktionen afsluttet: 13.03.2014