Skip to main content

Delundersøgelse VI i evalueringen af CSM er nu ude

Delundersøgelse nr. 6, hvis formål var at undersøge en række af de regionale centres initiativer,er nu på ude.

Delundersøgelse nr. 6 ud af 7 i evalueringsserien af de regionale Centre For Seksuelt Misbrugte (CSM) er nu ude. Formålet med denne delundersøgelse var af lave en undersøgelse af, hvilke af de initiativer, som de regionale centre har iværksat eller planlægger at iværksætte ift. at blive en landsdækkende indsats, der kan rumme alle borgere i regionen. Derfor har to workshops være afholdt. De forslag der blev affødt af den første workshop er blevet bearbejdet og grupperet af Videnscenteret og fremlagt på anden workshop. Du kan læse mere om de 5 grupperinger af forslag, som Videnscenteret nåede frem til her og se den samlede oversigt over de forskellige delundersøgelser her.