Skip to main content

De afviste asylansøgere

Flytning fra ét asylcenter til et andet og madkasseordninger skal få afviste asylsøgere til at forlade Danmark. Men tiltagene virker ikke.

I 2011 kom ca 3.500 mennesker til Danmark for at søge asyl. Langt de fleste vil få et afslag. Men det er ikke ensbetydende med, de afviste frivilligt rejser hjem. En række såkaldte ”motivationsfremmende foranstaltninger” kan da pålægges den afviste asylsøger, for at motivere personen til at forlade Danmark.

Motivationsforanstaltningerne inkluderer:

  • Tvangsflytning til særlige udsendelsescentre, så personen mister sit netværk
  • Kostpengeordning: En nedskæring i de kontante ydelser, så der kun er penge til mad
  • Madkasseordning: Fratagelse af alle kontante ydelser, så personen kun får udleveret tre måltider mad om dagen, intet andet
  • Meldepligt hos politiet flere gange om ugen
  • Frihedsberøvelse

Virker ikke motiverende!

Hos Dansk Røde Kors, som står for den daglige ledelse af størstedelen af landets 24 asylcentre, er man skarp modstander af tiltagene, der ikke vurderer til at virke efter hensigten.

Mulighederne for at opretholde et nogenlunde normalt psykisk helbred bliver meget mindre, når man kommer på motivationsfremmende foranstaltninger, siger Dea Seidenfaden, som er psykolog ved Røde Kors' asylafdeling. Røde Kors anbefaler, at de motivationsfremmende foranstaltninger afskaffes, da de efter organisationens erfaringer kun gør livet svært for de mange mennesker, der er underlagt dem.

Allerede psykisk syge
Videnscenter for Psykotraumatologi undersøgte i 2009 afviste asylansøgeres mentale tilstand i to danske asylcentre. Der blev her fundet alarmerende høje forekomster af angst, depression og posttraumatisk-stresslidelse. Læs hele undersøgelsen her.

Også Rigspolitiet, som er den udøvende magt i forhold til motivationsfremmende foranstaltninger, konkluderer i deres halvårlige udsendelsesredegørelser, at foranstaltningerne reelt er uden effekt.

Mød Ahmad Khazaei, som har siddet ni år på forskellige asylcentre rundt om i landet - fire af dem på motivationsfremmende foranstaltninger.
 

 
Af: Mia Raahauge Duhn

Kilde: Dr.dk

Redaktionen afsluttet: 27.08.2012