Skip to main content

Lea Katrine Jørgensen

Studentermedhjælper

Email: lkjorgensen@health.sdu.dk

Fagligt interesseområde:  Ætiologi og assessment af PTSD og især kompleks PTSD blandt ofre for gentagende traumer, blandt en bred gruppe af voksenpopulationer, såsom first-responders, ofre for seksuelle overgreb samt vold i hjemmet.
Herudover en interesse for screening og behandling af traumereaktioner, blandt mindre børn.