Skip to main content

Kultur

På denne side kan du få en oversigt over vores tidligere og aktuelle projekter og klikke dig videre til relevante publikationer.

Forskningsområdet 'kultur og køn' dækker bl.a. over køns- og kulturforskelle i PTSD samt selvmordsforebyggelse, eksempelvis i det nordlige Uganda. Derudover har vi også fokus på validering af tests til forskellige sprog og kulturer. 

Nedenfor finder du en oversigt over aktuelle og afsluttede projekter inden for forskningsområdet. Du kan klikke dig videre til en detaljeret beskrivelse af hvert enkelt projekt, ved at klikke på projektets titel. 

Kan du ikke finde det du leder efter?

Se vores publikationer om kultur og køn her

Projekter relateret til forskningsområdet:

Aktuelle projekter

Kønsforskelle i akutte reaktioner og udvikling af PTSD efter større ulykker

Hvert år kommer 1500-2000 mennesker alvorligt til skade i trafikken i Danmark. Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) er hyppigt forekommende efter sådanne alvorlige trafikuheld og tilsvarende alvorlige ulykker med prævalensrater på 20-45%. Desværre er vores aktuelle viden om, hvordan vi bedst identificerer personer i risiko for at udvikle PTSD, yderst mangelfuld. Det er især uklart, om de samme faktorer kan bruges til at identificere og forebygge PTSD hos mænd og kvinder.

Omtrent dobbelt så mange kvinder som mænd udvikler PTSD efter at have været udsat for en alvorlig ulykke. Vi mener, at en stor del af forklaringen på disse kønsforskelle skal findes i mænds og kvinders akutte reaktioner på ulykken. Dette omfatter både de psykologiske, de fysiologiske og de endokrinologiske (hormonelle) reaktioner. Forståelse af disse faktorer kan derfor være afgørende for, at vi kan forbedre tidlig identifikation, forebyggelse og behandling af PTSD og andre traumerelaterede lidelser blandt ulykkesofre.

Det aktuelle projekt er et prospektivt pilotstudie af patienter, der har været udsat for en trafikulykke eller tilsvarende alvorlig ulykke. Studiets fokusområde kan deles op i tre:

1. Samspillet mellem akutte fysiologiske, endokrinologiske og psykologiske reaktioner på større ulykker.
2. Disse akutte reaktioners indflydelse på udvikling af PTSD-symptomer 3 og 6 måneder senere.
3. Kønsforskelle i de to ovenstående punkter med særligt fokus på, hvordan såvel biologiske som sociokulturelle kønsrelaterede faktorer påvirker traumereaktioner.

Studiet vil være det første af sin art til at undersøge det komplekse samspil mellem de kropslige og psykologiske aspekter af såvel køn som traumerespons fra flere vinkler, som ofte undersøges hver for sig.  Fraværet af lignende tidligere forskning er også grunden til, at det aktuelle studie gennemføres som et pilotstudie som første led i et forskningsprojekt, der efterfølgende forventes gennemført i større omfang.

Traumer, tilknytning og stigmatisering blandt unge i Danmark

Formålet med dette projekt er at undersøge traumatisering, tilknytning og stigmatisering blandt unge i Danmark. Der ønskes en forståelse for sammenhængen mellem de tre faktorer blandt traumatiserede unge. Dataindsamlingen er udført i form af en spørgeskemaundersøgelse udfyldt af 340 unge i Danmark.

Afsluttede projekter

Ensomhed
Relevante publikationer:
Laugesen, K., Baggesen, L. M., Schmidt, S. A. J., Glymour, M. M., Lasgaard, M., Milstein, A., ... Ehrenstein, V. (2018). Social isolation and all-cause mortality: a population-based cohort study in Denmark. Scientific Reports, 8. Doi: 10.1038/s41598-018-22963-w
Faktorstrukturer af PTSD hos traumeoverlevere fra Indien

Projektet fandt indikationer på, at den Dysforiske Arousal Model for PTSD var den bedste model, om end der ikke var store forskelle mellem de forskellige modeller for strukturen i PTSD. Sammenlignet med mænd scorer kvinder højere på faktorer som genoplevelse og forhøjet vagtsomhed. Kønsforskellene ved PTSD kan delvis forklares ud fra sociale forhold i Indien.
Projektet blev ledet af Ruby Charak, VU University, Amsterdam, i samarbejde med University of Jammu, India; University of Ulster, UK; Det Nationale Videnscenter for Psykotraumatologi, University of Southern Denmark; Government Eliezer Joldan Memorial College, Leh, India og University of Toledo, USA.

Afsluttet: 2014

Relevante publikationer:
Charak, R., Armour, C., Elklit, A., Koot, H. M., Elhai, J. D. (2014). Assessing the Latent Factor Association between the Dysphoria model of PTSD and Positive and Negative Affect in Trauma Victims from India. Psychological Injury & Law, 7, 122-130. Doi: 10.1007/s12207-014-9192-0

Charak, R., Armour, C., Elklit, A., Angmo, D., Elhai, J. D. & Koot, H. M.: (2014). Factor Structure of PTSD and Relationship with Gender in Trauma Survivors from India. European Journal of Psychotraumatology. Doi: 10.3402/ejpt.v5.25547.

Interkulturelle forskelle i traumeeksponering og PTSD (Skoleundersøgelserne)

Projekt i Danmark, Færøerne, Grønland, Indien, Island, Israel, Kenya, Malaysia, Litauen og Uganda omkring interkulturelle forskelle i traumeeksponering og udvikling af PTSD. Samme metode blev anvendt i alle ti lande, og undersøgelsen fandt sted på 8. og 9. klassetrin i folkeskolen. Der var repræsentative samples i Danmark, Færøerne, Grønland og Litauen. De øvrige lande blev undersøgt med lejlighedssamples.

Afsluttet: 2007

Relevante publikationer:

Zerach, G., & Elklit, A. (2019). Attachment and social support mediate associations between Polyvictimization and psychological distress in early adolescence. International Journal of Psychology. Doi: 10.1002/ijop.12590

Zerach, G. & Elklit, A. (2017). Polyvictimization and psychological distress in early adolescence: A mediaton model of defense mechanisms and coping styles. Journal of Interpersonal Violence. Doi: 10.1177/0886260517716944.

Chen, Y.Y. & Elklit, A. (2017). Exposure to Bullying Among Adolescents Across Nine Countries. Journal of Child and Adolescent Trauma. Doi: 10.1007/s40653-017-0172-x

Ghazali, S. R., Elklit, A., Sultan, M. A., Balang, R. V., & Chen, Y. Y.(2016): Lifetime trauma exposure, gender and DSM-V PTSD symptoms among adolescents in Malaysia. Traumatology, 23(3), 235-239. Doi: 10.1037/trm0000088

Mandrup, L. & Elklit, A. (2014). Victimization and PTSD in Ugandan Youth. Open Journal of Epidemiology, 4(3), 141-156. Doi: 10.4236/ojepi.2014.43020

Petersen, T. & Elklit, A. (2014). Risk factors for suicide attempts in the total population of Faroese eighth graders. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, 2(3), 106-114.

Karsberg, S., Armour, C. & Elklit, A. (2014). Patterns of victimization, suicide attempt, and posttraumatic stress disorder in Greenlandic adolescents: a latent class analysis. Social Psychiatry & Psychiatric Epidemiology, 49(9),1389-99. Doi 10.1007/s00127-014-0890-4.

Petersen, T., Elklit, A. & Olesen, J. G. (2013). Attachment Styles and PTSD in Ado-lescents in three Nordic Countries. Open Journal of Epidemiology, 3, 1-10. Doi: 10.4236/ojepi.2013.32010

Petersen, T., Armour, C. & Elklit, A. (2013). Modelling Patterns of Negative Life Experiences and Mental Health in Faroese Adolescents. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry, 1(2), 63-71.

Karsberg, S. H. & Elklit, A.(2012) Victimization and PTSD in a Rural Kenyan youth sample. Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health, 8, 91-101.

Karsberg, S. H., Lasgaard, M. & Elklit, A. (2012). Victimisation and PTSD in a Greenlandic youth sample. International Journal of Circumpolar Health, 71. Doi: 10.3402/ijch.v71i0.18378

Petersen, T., Elklit, A., & Gytz, J.(2010) Victimization and PTSD in a Faroese Youth Total Population Sample. Scandinavian Journal of Psychology, 51, 56-62.

Domanskaité-Gota, V., Elklit, A. & Christiansen, D.(2009) Victimization and PTSD in a Lithuanian National Youth Probability Sample. Nordic Psychology, 61(3), 66-81.

Elklit, A. & Petersen, T.(2008) Exposure to Traumatic Events Among Adolescents in Four Nations. Torture, 18(1), 2-11.

Shevlin, M. & Elklit, A.(2008) A latent class analysis of adolescent adverse life events based on a Danish national youth probability sample. Nordic Journal of Psychiatry, 60 (3), 218-224.

Rasmussen, D.J., Karsberg, S., Karstoft, K-I. & Elklit, A. (2008) Victimization and PTSD in an Indian youth sample from Pune City. Open Journal of Epidemiology, 3(1), 12-19. Doi: 10.4236/ojepi.2013.31003

Rhiger, M. T., Elklit, A. & Lasgaard, M.(2008) Trauma in an Israeli Youth Sample. Nordic Psychology, 60 (2), 101-113.

Bödvarsdóttir, Í. & Elklit, A. (2007) Victimization and PTSD-like states in an Icelandic youth probability sample. BMC Psychiatry, 7, 51. Doi:10.1186/1471-244X-7-51

Elklit, A.(2002): Victimization and PTSD in a Danish National Youth Probability Sample. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41, 174-181.

Kønsforskelle i PTSD

Kønsforskelle i forbindelse med PTSD som hovedemne. Køn er en vigtig variabel i de fleste af vores undersøgelser.

Afsluttet: 2018

Relevante publikationer:
Murphy, S., Elklit, A., Chen, Y. Y., Ghazali, S. R., & Shevlin, M. (2018). Sex Differences in PTSD Symptoms: A Differential Item Functioning Approach. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy. Doi: 10.1037/tra0000355

Christiansen, D. M. (2017). Mediation and moderation effects of sex and gender in PTSD. Department of Psychology and Behavioural Sciences, Aarhus University.

Christiansen, D. M. (2017) Sex and gender differences in trauma victims presenting for treatment. I M. J. Legato (red.), Principles of gender-specific medicine: Gender in the Genomic Era (3. udg., s. 497-511). Academic Press. Doi: 10.1016/B978-0-12-803506-1.00043-7

Murphy, S. & Elklit, A. (2017)Gender Differences in PTSD Symptoms: A Differential Item Functioning Approach. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 10(3), 263-385. Doi: 10.1037/tra0000355

Christiansen, D. M., & Hansen, M. (2015) Accounting for sex differences in PTSD: A multi-variable mediation model. European Journal of Psychotraumatology, 6. Doi: 10.3402/ejpt.v6.26068

Ditlevsen, D. N. & Elklit, A.(2012) Gender, Trauma Type and PTSD Prevalence: A Re-analysis of 18 Nordic Convenience Samples. Annals of General Psychiatry, 11(26). Doi: 10.1186/1744-859X-11-26

Christiansen, D. & Elklit, A.(2011) Sex differences in PTSD. In E. Ovuga (Ed.): Post Traumatic Stress Disorders in a Global Context. (pp 113-142). ISBN 978-953-307-825-0. Rijeka, Croatia: Intech.

Spindler, H., Elklit, A. & Christiansen, D. (2010). Risk factors for post-traumatic stress disorder following a technological disaster in a residential area: A note on the origin of gender differences in post-traumatic stress disorder. Gender Medicine, 7(2), 156-165.

Ditlevsen, D. N. & Elklit, A.(2010) The Combined Effect of Gender and Age on Post-tramatic Stress Disorder: Do Men and Women Show Differences in the Lifespan Distribution of PTSD? Annals of General Psychiatry, 9(32). Doi: 10.1186/1744-859X-9-32.

Kulturforskelle i PTSD

Projektet har til formål at tage højde for kulturforskelle, når man undersøger PTSD, depression og angst. Ved at undersøge kulturelle forskelle i udtrykket af PTSD, depression og angst, ville Erik Vindbjerg tilpasse eksisterende spørgeskemaer, så de måler disse symptomer mere nøjagtigt i flere kulturer.

Relevante publikationer:
Vindbjerg, E.; Carlsson, J.; Mortensen, E.L.; Elklit, A. & Makransky, G. (2016) The latent structure of Posttraumatic Stress Disorder among Arabic-speaking refu-gees receiving psychiatric treatment in Denmark. BMC Psychiatry, 16. Doi: 10.1186/s12888-016-0936-o.

Ghazali, S. R., Elklit, A., Sultan, M. A., Balang, R. V., & Chen, Y. Y.(2016): Lifetime trauma exposure, gender and DSM-V PTSD symptoms among adolescents in Malaysia. Traumatology, 23(3), 235-239. Doi: 10.1037/trm0000088


Posttraumatiske skam- og skyldfølelser

Projekt omkring posttraumatisk skam- og skyldfølelse. Fænomenet blev undersøgt på tværs af kulturer og mellem forskellige traumegrupper for at se, om skyld og skam er en integreret del af en normal posttraumereaktion. De vigtigste resultater af undersøgelsen peger på, at der er for stor korrelation mellem skyld- og skamfølelse, til at man kan nøjes med at undersøge den ene, og de forekommer ligeledes ofte samtidig. Der er behov for flere undersøgelser på området, for bedre at kunne adskille de to begreber fra hinanden. Skam og skyld er med DSM-5 igen blevet et PTSD-symptom
Projektet blev ledet af Alon Blum.

Afsluttet: 2008

Relevante publikationer:
Blum, A. (2008). Shame and Guilt, Misconceptions and Controversies: A Critical Review of the Literature. Traumatology, 14(3), 91–102. Doi: 10.1177/1534765608321070