Skip to main content

Dorthe Grüner Nielsen

Ph.d.-studerende, Cand.med.

Telefon: +45 93 50 71 11
Email: dgnielsen@health.sdu.dk
Webside: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/dgnielsen

Dorthe Grüner Nielsen (link til Pure-profil) er Ph.d.-studerende, uddannet sygeplejerske og læge (Cand.med.). Hendes Ph.d. studium undersøger kvaliteten af selvrapportede data vedrørende alkohol indtagelse hos patienter på 60 år eller derover, som er indskrevne i alkoholbehandling. Hun undersøger ved hjælp af analyse af hårprøver, som er taget på patienterne,  om patienterne giver korrekte oplysninger om, hvor meget alkohol de har drukket i månederne op til hårprøvetagningen, og om der er nogle specielle karakteristika for de patienter, som ikke oplyser korrekt. Ligeledes undersøger hun, om denne gruppe patienter har dårligere effekt af alkoholbehandling end patienter, som oplyser korrekt om deres alkoholforbrug.

 

Hendes interesseområder er misbrug og afhængighed af alkohol, lægeordineret medicin samt illegale stoffer. Et andet interesseområde er patientsikkerhed.