Skip to main content

Kjeld Andersen

Professor

Telefon: +45 99 44 89 25 / +45 99 44 89 36 / +45 28 18 31 12
Email: kjeld.andersen@rsyd.dk / kjandersen@health.sdu.dk
Webside: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/kjandersen

Kjeld Andersen  (link til pure) er professor og overlæge i psykiatri. Hans interesser er ældrepsykiatri, herunder samspillet mellem psykiatriske problemer og misbrug. I sin kliniske del af sit arbejde er Kjeld ansat i Gerontopsykiatrisk Team på Psykiatrisk Afdeling i Odense. Forskningsmæssigt har han lagt hovedvægten bredt på ældrepsykiatriske problemer. Hans PhD-afhandling omhandlende risikofaktorer for udvikling af demens og har derudover undersøgt prognose og dødelighed i forbindelse med demens. De seneste år har han været involveret i forskning omkring skizofreni og ældre samt alkohol (mis)brug blandt ældre. Han er en af lederne af det såkaldte “Elderly”-studie hvor de undersøger behandlingseffekt af 2 korte behandlinger af 60+årige der søger behandling for alkoholproblemer. Studiet, der er den første i verden af sin art, er gennemført i 3 lande (Danmark, Tyskland og USA) og vil de kommende år publicere en række spændende artikler fra en underdiagnosticeret og underbehandlet gruppe.