Skip to main content

Bent Nielsen

Professor MSO

Telefon: +45 99 44 95 53 / +45 51 64 40 55
Email: bnielsen@health.sdu.dk
Webside: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/bnielsen

Bent Nielsen (link til pure) er professor Mso ved forskningsenheden for psykiatri. Han er speciallæge i psykiatri og har i over 25 år arbejdet som overlæge ved psykiatrisk afdeling, Odense-universitetsfunktion.

Hans forskningsområder omhandler patienter med psykiske sygdomme og misbrug samt patienter med alkoholmisbrug. Han er videnskabelig ansvarlig for RECueH programmet, der omhandler 5 randomiserede undersøgelser indenfor alkoholområdet.

Aktuelt deltager han i flere forskningsprojekter omhandlende misbrug og psykisk sygdom, samt forebyggelse af fysisk sygdomme og tidlig død hos patienter med misbrug. Herudover deltager han i udvikling af strategier for implementering af forskningsresultaterne i daglig praksis.