Skip to main content

Ph.d.-projekter

Sally Wulff Jørgensen, Ph.d. studerende, Forskningsenheden for Brugerperspektiver, SUND
Projektets titel: Brugerinvolvering i mødet mellem borgeren med psykiske lidelser og sundhedsvæsenet – betydningen af telemedicinske løsninger.
Du kan læse mere om projektet her.

Mail: swjorgensen@health.sdu.dk

 

Louise Milling, læge og Ph.d.-studerende, Anæstesiologi
I Danmark behandler lægerne på akutbilerne- og helikopterne ofte hjertestop udenfor sygehuset. Projektet undersøger de etiske overvejelser og dilemmaer, der kan opstå i forbindelse med hermed og ikke mindst, hvordan de spiller ind på lægernes beslutningsprocesser.

Se også profil i PURE
Mail: Louise.Milling3@rsyd.dk

 

Martin Mau, Ph.d.-studerende, Institut for Psykologi
Projektets titel: Vandring og mental sundhed blandt ældre: En undersøgelse af bevægelsens potentiale.
Du kan læse mere om projektet her.

Se også profil i PURE
Mail: mmau@health.sdu.dk

 

Regina Christiansen, Ph.d.-studerende, Institut for Kulturvidenskaber (SDU) og Enheden for Klinisk Alkoholforskning, en forskningsenhed under psykiatrien på OUH
Regina er en del af projektgruppen Ældrevelfærd og Alkohol – En Vanskelig Cocktail, der undersøger livskvalitet på seniorområdet i Vejle Kommune. I ph.d.-afhandlingen beskæftiger Regina sig med værdier og hvordan de kommer til udtryk for det enkelte individ og i sociale interaktioner. 

 Se også profil på PURE
Mail: reginachristiansen@health.sdu.dk

 

Thor Hennelund Nielsen, Ph.d.-studerende, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
I projektet undersøger Thor såkaldte sundhedsvurderingssystemers blinde vinkel i forhold til måling af mental sundhed. Systemerne ejer ikke forudsætningerne for at skelne mellem mentale sygdomme, belastningsreaktioner og eksistentielle problemstillinger, hvorved risikoen for at patologisere ”normale” sindstilstande stiger. Tesen er, at vurderingssystemerne forlader sig på hhv. perfektionistiske og funktionalistiske forståelser af sundhed, der er for restriktive. I projektet udvikler Thor en teori om (mental) sundhed, som ikke reducerer sundhed til biologisk funktionsdygtighed, men tager højde for sundhedstilstandens eksistentielle aspekter. Ambitionen er desuden at udvikle en teori om velbefindende som en dispositionel tilstand, der består på trods og i kraft af negative sindstilstande.

Se også profil i PURE
Mail: hennelund@sdu.dk 

 

Alessandra Cenci, ph.d. studerende, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Values and knowledge in public health analysis and policy. The role of values in scientific inquiry and in particular, the impact different kinds of values have on the internal development of science and science-related policy making is a hot topic involving several different disciplinary fields. This article-based dissertation (5 articles) aims at exploring a number of different discussions closely related to the value-science-democracy nexus by focusing on the behavioral, normative and epistemological foundations of experimental methods recently developed in public health analysis and policy. They are used as case studies to criticize the value-free ideal of science and propose feasible alternatives to monist interpretations typical of standard utility-based economics. A primary objective is to demonstrate the plausibility and beneficial epistemic and practical effects of value pluralism and the complementarity of epistemic and non-epistemic values in the task of generating “objectively good” science and knowledge suitable to inform both evidence-based and equity-oriented policies in democratic settings. The beneficial interplay between both kinds of values is not only expected to boost “virtuous” scientific practices but also to produce better social outcomes once that the value-laden, but still satisfactorily objective, results would be applied to inform health and healthcare policies in a fair society.

Se også profil i PURE
Mail: alessandra@sdu.dk 


Sidst opdateret: 18.03.2021