Skip to main content

Centerets målsætninger

Etiske, værdimæssige og eksistentielle problemstillinger spiller en stor rolle i sundhedsvæsenet. De må forventes at få en endnu større betydning som følge af udviklingen af personlig medicin og velfærdsteknologi, brugen af kunstig intelligens, nødvendigheden af prioritering af behandlingstilbud osv. Dette kræver tværvidenskabelig forskning i sundhedsfilosofi. 

Der er samtidig et erkendt behov for at ruste de sundhedsprofessionelle bedre til at håndtere etiske, videnskabsteoretiske og metodiske udfordringer. Centeret sigter på at kvalificere de eksisterende sundhedsfaglige uddannelser samt at udvikle nye uddannelsestilbud til sundhedsfaglige med det formål at ruste sundhedsprofessionelle bedre til at håndtere sundhedsfilosofiske og etiske problemstillinger.

En anden af centrets væsentlige opgaver vil være myndighedsbetjening. Det vil i første omgang kunne bistå Klinisk Etisk Komite, OUH, og Videnskabsetisk Komite, Region Syddanmark, i deres arbejde med etiske problemstillinger.

Centeret vil således arbejde for en større grad af etisk og videnskabsteoretisk forskningsbasering af praksis, uddannelse, forskning og rådgivning inden for det sundhedsvidenskabelige felt, og bedre koordinering af de forskellige aktiviteter.

Sidst opdateret: 06.04.2021