Skip to main content

Anders Thanning Aasted Jørgensen

Stud.scient. Matematik og Samfundsfag
Førsteårs- og bachelorprojekt, ISA og speciale

Email: anjoe17@student.sdu.dk
Anders Jørgensen