Skip to main content

Om IRS Sygehus Sønderjylland

Den forskning, som Sygehus Sønderjylland gennemfører, tager udgangspunkt i den regionale Strategi for Sundhedsforskning og i Sygehus Sønderjyllands forskningsstrategi 2020-2024.

Primære omdrejningspunkter er de tre hovedtemaer:

  • Forskning for patienten
  • Forskning for klinikken og
  • Forskning for udvikling af det syddanske sundhedsvæsen

Forskningen gennemføres med blik på Sygehus Sønderjyllands overordnede strategi, herunder blandt andet sammenhængende og sikre patientforløb.

Endvidere er der fem særligt prioriterede strategiske forskningsområder, som Sygehus Sønderjylland understøtter, nemlig:

  • Folkesygdomme
  • Psykisk sygdom og sårbarhed
  • Personlig medicin
  • Det præhospitale område og
  • Effektivitet i forskning

Forskningen er samlet i Lærings- og Forskningshuset i Aabenraa, som danner rammen om god forskning med et studiemiljø og hjælpemidler, der står til rådighed i form af biblioteksservice, statistiker, forskerservice i bred forstand, herunder rådgivning omkring økonomi og tilrettelæggelse af studiet samt skabelse af kontakt til kvalificeret forskningsfaglig vejledning.

IRS - Sygehus Sønderjylland - Ledelse og kontaktpersoner

Koordinerende forskningsleder og klinisk professor Christian Backer Mogensen

E-mail: cbacker@health.sdu.dk

Tlf.:

 

Centersekretær Kirsten Asmussen

E-mail: kasmussen@health.sdu.dk

Tlf.: (+45) 7997 6004 eller (+45) 2899 4042

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 15.06.2020