Skip to main content

Forskningsenhed i Molekylærdiagnostik og Klinisk Forskning

Problemet i dag med kroniske inflammatoriske sygdomme er, at diagnosen stilles for sent, og den enkelte behandling virker kun på en del af patienterne. Vi mangler redskaber, der kan hjælpe os til at vælge den bedste behandling til den enkelte patient. Uden den rigtige behandling kan der udvikles blivende organskader, inden patienten får en effektiv behandling.

Vision og målsætning:

Vores ambitiøse vision er at normalisere patienterne livskvalitet. Vores mål er at udvikle redskaber, der kan understøtte personlig medicin. For at opnå vores mål samarbejder vi med patienter, forskere og klinikere og på lokalt, nationalt og internationalt plan. Vi arbejder med registerstudier, avancerede molekylære teknikker og søger at kombinere begge disse metoder. For at udvikle redskaber der kan bruges inden for personlig medicin er det nødvendigt at forstå sygdomsmekanismerne til bunds. Vores styrke er at bidrage til at translatere avancerede molekylærbiologiske resultater til anvendelse i den kliniske dagligdag.

Projekter:

Nogle af de større projekter i gruppen er:

  • Identificere livsstilsfaktorer, herunder kost, der kan bedre sygdomsforløbet
  • Finde molekylære signaturer der kan forudsige behandlingsresultatet ved medicinsk behandling hos den enkelte patient
  • Finde sammenhænge og forskelle mellem forskellige kroniske inflammatoriske sygdomme for at forstå de underliggende sygdomsmekanismer
  • Teste om en proteinmarkør kan forudsige sygdomsforløbet hos patienter med kronisk tarmbetændelse
  • Finde molekylære signaturer der kan stille diagnosen kronisk tarmbetændelse tidligere og mere præcist end i dag
  • Bruge registre til at beskrive forskellig patientforløb
  • Kombinere informationer fra registre med karakterisering af molekylære signaturer hos den enkelte patient til at segregere forskellige sygdomsforløb og forstå underliggende sygdomsbiologi

Udover de ovenstående projekter har vi en masse projekter med diverse eksterne samarbejdspartnere.

Læs mere:

Du kan læse mere om forskningen i gruppen gruppe i vores årsrapport (på engelsk). 

Gruppen består af:

Forskningsleder: Professor ph.d.  Vibeke Andersen

Adjungeret Professor: David Ellinghaus

Øvrig forskningsgruppe:  

Postdoc Signe Bek Sørensen

Ph.d.-studerende Silja Hvid Overgaard

Ph.d.-studerende Mohamad Jawhara

Kommende Ph.d.-studerende Nathalie Fogh Rasmussen 

 

Nyheder og videoer:

Nyhed: 22,5 milllioner kroner til skjult mavesygdom

Nyhed: Nyt EU-projekt med SDU-forskere modtager 100 millioner kroner

Nyhed: Forskning på tværs af landegrænser for at ændre patienternes hverdag

Video: Forskning på 60 sekunder med Silja Hvid Overgaard

Video: Forskning på 60 sekunder med Vibeke Andersen

Vi søger kandidater, der vil lave forskningsår, speciale og ph.d.

Læs mere

Sidst opdateret: 18.05.2021