Skip to main content

Procesunderstøttelse

SPD-teamet kan hjælpe dig med at tilrettelægge en proces, der mobiliserer deltagerne omkring den konkrete udviklingsaktivitet.

 

Vi kan hjælpe med at skræddersy og facilitere dialogen og skabe en involverende og engagerende proces, der kan medvirke til at løse problemer og kvalificere løsninger.

 

Med udgangspunkt i dine ønsker til processen giver vi sparring på hvem der skal involveres og hvordan forløbet skal skrues sammen for at resultatet bliver et klart udgangspunkt for dit videre arbejde. 

Case: Godt liv 

SPD-teamet har i hele projektudviklings- og ansøgningsprocessen været en aktiv og ligeværdig samarbejdspartner over for forskningskolleger og eksterne samarbejdspartnere.  

SPD-teamet har bidraget med struktur og metoder, der understøtter en transparant og effektiv proces, herunder bistået med håndtering af kommunikation og relationelle udfordringer.  


Case: Indtægtsdækket virksomhed via SKI – Statens og Kommunernes Indkøbsservice 

Da arbejdet med SKI er ukendt for store dele af SDU’s forskningsmiljøer, krævede opgaven at SDU RIO udarbejdede interne arbejdsgange på både det økonomiske og juridiske område.  

SDU RIO har med det indledende arbejde sørget for at rydde forhindringer af vejen ved at sikre bl.a. en forhåndsgodkendt budgetskabelon og juridisk afklaring af IDV-status, så forskningsmiljøerne oplever en smidig og effektiv arbejdsgang.  

Vi har, i dialog med udvalgte forskningsmiljøer, afklaret hvordan kommunikationsvejene går og hvilke interessenter der skal inddrages i konkrete opgaver.  

Når der er konkrete opgaver, understøtter vi fagmiljøet i dialogen med både kunden og eventuelle samarbejdspartnere inden for konsortiet.  


Case: Godt liv 

SPD-teamet har i hele projektudviklings- og ansøgningsprocessen været en aktiv og ligeværdig samarbejdspartner over for forskningskolleger og eksterne samarbejdspartnere.  

SPD-teamet har bidraget med struktur og metoder, der understøtter en transparant og effektiv proces, herunder bistået med håndtering af kommunikation og relationelle udfordringer.  

 

Sidst opdateret: 21.01.2022