Skip to main content

Policy i forhold til erhvervsfremme og EU

SPD-teamet arbejder systematisk og målrettet med policy- og relationsopbygning i forhold til erhvervshuse, erhvervsfremmeaktører, arbejdsmarkedets parter, departementer, styrelser, regioner og kommuner med henblik på at fremme forskningsbaserede innovationssamarbejder.

SPD-teamet har særligt fokus på at undersøge muligheder for SDU og fremme effektive processer i samarbejdskonstellationerne samt guide og koordinere mellem interessenterne. Herunder understøtter vi SDU’s ledelse ved deltagelse i diverse bestyrelser vedrørende erhvervsfremme.

SPD-teamet arbejder på at synliggøre og positionere SDU gunstigt i forbindelse med relevante EU og nationale rammeprogrammer. Dette sker ud fra et kendskab til SDU’s forskningsinteresser og -styrker.


Case: Regeringens Vækstteams. 

I forbindelse med de syv regionale vækstteams, som regeringen nedsatte i foråret 2021, og hvor rektor var udpeget til Vækstteam Fyn og Sydjylland, har SPD assisteret rektor med henblik på at fremme SDU-interesser bedst muligt.  

De enkelte vækstteams skulle komme med anbefalinger til lokale erhvervsfyrtårne. Dette indebar for Vækstteam Fyn også møder, input og koordinering med formandens sekretariat samt Erhvervsstyrelsen/ministeriet og Styrelsen for Uddannelse og Forskning. Endelig var der også sparring med Det Tekniske Fakultet i forbindelse med efterspurgte input fra Vækstteams.  

På Fyn blev en væsentlig anbefaling at etablere et nyt test- og udviklingscenter for store konstruktioner med fokus på teknologier til fremtidens industri. 


Case: Innomissions 

Innovationsfonden skulle i forlængelse af regeringens strategi for fremtidens grønne løsninger i 2021 udmønte 700 mio. kr. til fire missioner – Innomissions.  

Der var meget korte deadlines og processen var meget forceret. SPD’s rolle gennem processen var løbende og så hurtigt som muligt at opdatere bredt til relevante fagmiljøer om mulighederne for deltagelse i de enkelte delprocesser. 

 

Sidst opdateret: 21.01.2022