Skip to main content

Opbygning af projektkonsortier

Både nationalt og internationalt kan SDP-teamet hjælpe dig med at få skruet et stærkt og bæredygtigt konsortium sammen med såvel offentlige myndigheder og forskningsinstitutioner som med private aktører.

 

For at SPD går ind i opgaven, skal konsortierne dannes på baggrund af en juridisk bindende aftale med et fælles formål f.eks. et projekt. 


Case: Godt liv 

Baseret på kortlægning og en grundlæggende profil på projektet, bidrog vil til indledende kontakter til mulige styregruppemedlemmer, hvor vi præsenterede projektoplæg, havde dialog og modtog tilbagemelding.

SPD-teamet bidrog til at udarbejde støttebreve og sikrede organisatorisk forankring af projektet i deltagende organisationer. 

Sidst opdateret: 20.01.2022