Skip to main content

Konsolideringsunderstøttelse

SPD-teamet kan hjælpe dig med at opbygge og implementere en god organisatorisk struktur, der sikrer at rammerne er på plads når projektet går ind i driftsfasen.

 

Vi kan rådgive om infra- og governancestruktur, samt data- og outreachhåndtering.


Case: Indtægtsdækket virksomhed via SKI – Statens og Kommunernes Indkøbsservice 

På baggrund af ønsker fra forskningsenheder og institutter hjælper vi med at kontakte relevante organisationer og forsøger at etablere et samarbejde bygget op omkring forskningen.  

Formålet er at skabe bro mellem universitetets forskning og det omgivende samfund og på den måde sikre nyttiggørelse i samfundet. Derudover har vi også til mål at sikre et feedbackloop til forskningsmiljøet omkring både eksisterende forsknings relevans og dataindsamling til nye analyser.  

Sidst opdateret: 21.02.2024