Skip to main content

Koncept- og projektudvikling

I projektets indledende faser kan du få SPD-teamet til at medvirke i udviklingen og udarbejdelse af koncepter, positionspapirer, projektudkast og oplæg til strategiske funding- og samarbejdsmuligheder, herunder konkrete kortlægninger, vejledninger og anbefalinger.

SPD-teamet kan bidrage med vurderinger og sparring i forhold til organisering af projektudviklingsforløbet, afklaring af mulige tværfaglige styrker på SDU, involvering ekstern bistand, output, implementeringsmodel hos projektpartnere og effekter for partnere og forbrugere, herunder risiko- og succesvurderinger for projekterne, estimering af ressourcer, identifikation af nøglepersoner hos interessenter.

SPD-teamet kan også hjælpe med dig med opbygning af en effektiv governancemodel for projektledelse og -organisering.

I bund og grund tilbyder vi dig sparring og rådgivning i projektets opbygningsfase. 


Case: Godt liv 

Efter indledende afklaring og kortlægning af projektindsatserne med forskningsgruppen, faciliterede SPD, sammen med en ekstern implementeringskonsulent,  en målhierarkiproces med udvalgte forskningsledere og interessenter fra sundhedssektoren.  

Målhierarki giver indspil til vision, strategi, formål, delformål, leverancer og succeskriterier. Målhierarkiet understøttede grundlaget for at invitere styregruppemedlemmerne til yderligere afklaring, og senere få de operationelle partnere (primært kommuner og regioner) til at bidrage til en opdateret version af projektets målhierarki. 


Case: STEM Education and Science Communication 

IMADA (Institut for Matematik og Datalogi) har haft fokus på STEM-uddannelse i længere tid, og instituttet har drevet større udviklingsprojekter, bl.a. LSUL (Laboratorium for STEM Uddannelse og Læring) og projektet LabSTEM (Laboratorium for integreret STEM-undervisning og læring).

LSUL er et strategisk samarbejde mellem NAT på SDU, UC SYD og UCL og fokuserer på forskning, udvikling og uddannelse inden for science og teknologi-området i uddannelsessystemet.

Der var et udtalt ønske om at opbygge et reelt center, og der blev igangsat en proces for at få afdækket, hvad der krævedes for at opnå dette. SPD har siden assisteret med kortlægning af nationale og internationale samarbejdspartnere, og ydet sparring vedrørende forskningsansøgninger, scope, succeskriterier, prioriteringer, retning og vision.

Ledelsesteamet for laboratoriet har fantastiske publikationslister og  samarbejdspartnere på globalt plan, og SPD’s rådgivning har hovedsageligt fokuseret på, hvordan denne ressource bedst bringes i spil, også når denne ressource ikke passer lige med åbne ansøgninger hos IFD, DFF, Horizon, mm. 

Sidst opdateret: 21.01.2022