Skip to main content

Forretningsudvikling

SPD-teamet understøtter forretningsudvikling med fokus på at skabe forståelse for gældende markedsforhold, værdikæder og udækkede behov, potentiale for øget kunde-/forbrugertilfredshed samt effektivisering og værdiskabelse for operatører og samfundet som helhed.

Forretningsudvikling foregår i tæt samarbejde med dig som projektejer og de projektpartnere, der skal realisere og nyttiggøre de forventede resultater af samarbejdsprojekterne, og indebærer f.eks. udarbejdelse af interessent-, potentiale- og konkurrentanalyser, SWOT og risikovurderinger. 

Ved projekter der involverer kommercialisering eller patentering af opfindelser, samarbejder SPD-teamet med RIO’s andre ekspertteams for at sikre sammenhængende understøttelse.  


Case: Godt liv 

Forretningsudviklingen i denne case består primært af at sikre forståelse og overblik for økonomiske forhold og effekter for de involverede partnere og borgerne.  

I casen havde reduktion af ulighed i sundhed en høj prioritet, hvorfor sociale og økonomiske forhold for borgerne var væsentlig at kortlægge og håndtere, når projektets interventioner og inklusion af borgere skulle prioriteres og gennemføres.  

Projektets delmål omfattede implementering af strukturer og viden der reducerer unødig diagnosticering og behandling, og i stedet skabe mulighed for at prioritere evidensbaserede borgernære tilbud, der understøtter livsmestring af kroniske livsstilsrelaterede sundhedsudfordringer. 

Case: ITI – SDU Global Sustainable Production 

ITI (Institut for Teknologi og Innovation) fik i 2018 en ny sektion, SDU Global Sustainable Production, som bl.a. har fokus på arbejdsmiljø i en europæisk og global kontekst. Sektionen ønskede at byde på opgaver udbudt af EU-OSHA (Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur).

Det har ikke tidligere været mange succesfulde europæiske udbudsprocesser på SDU. Det var et ønske fra sektionsleder og institutleder, at SDU vandt disse opgaver, og SPD-teamet i RIO fik opgaven med at koordinere den administrative del af dette udbud, både hos SDU og samarbejdspartnere.

Resultatet var en succes, med bevilling givet fra EU-OSHA. Året efter blev der udbudt en ny opgave fra generalagenturet (EU-OSHA), og igen gik ITI sammen med RIO i gang med at forberede et tilbud. Resultatet af denne proces var igen en succes.

Projektpartnere i disse to tilbud har været universiteter i Europa (KU Leuven, UC Dublin, ESADE, TalTech, Université Grenoble Alpes) som alle havde processer for disse typer udbud af indtægtsdækket virksomhed fra offentlige institutioner – nu har SDU ligeledes dette. 

Sidst opdateret: 21.02.2024