Skip to main content

Ydelser ifm. interdisciplinært samarbejde på tværs af fakulteterne

SPD-teamet kan være din sparringspartner/facilitator, når et formelt forskningsnetværk skal etableres.

 

Via stærke forbindelser til RIO’s øvrige forskerunderstøttende teams kan vi hjælpe med de processuelle, administrative, juridiske og fundingmæssige muligheder.

 

Desuden hjælper vi gerne med at fremsøge og indgå i dialog med potentielle samarbejdspartnere.

 

SPD prioriterer understøttelsens omfang ud fra følgende kriterier:

Netværket skal:

  • være tværfakultært
  • have tydeligt strategisk potentiale i forhold til at medvirke til at øge antallet af større forskningsbevillinger til SDU,
  • have tydelig ledelsopbakning med f.eks. en styregruppe (e.l) med en dekan, prodekan eller institutleder som formand

Endvidere skal understøttelsen have et tidsbegrænset omfang og have fokus på udvikling, konsolidering og outreach fremfor driftsopgaver.

 

SDU har fokus på det interdisciplinære samarbejde på tværs af fakulteterne. Der eksisterer en lang række tværfakultære forskningsnetværk, der fungerer som platforme for fælles projekter og aktiviteter med primære formål som f.eks.:

  • At hjemtage eksterne bevillinger til forskning af høj kvalitet
  • At skabe nye interdisciplinære forskningssamarbejder på tværs af fakulteter og institutter ved SDU samt med virksomheder og andre institutioner
  • At synliggøre SDUs forskningsaktiviteter udadtil med henblik på at øge antallet af kontakter og netværk både nationalt og internationalt – og dermed på den lange bane opretholde og udvikle et attraktivt forskningsmiljø, så man fortsat kan tiltrække dygtige forskere til SDU

 

Eksempler på forskningsnetværk:
BlueSDU • SDU Water •
Security and Defence (SECDEF) •
HumanHealth • SDU Imaging

 

 

SPD-teamet har fokus på opbygning, udvikling og konsolidering af aktiviteten og sørger herefter for en smidig overdragelse til det respektive fakultet.


Case: Forskningsnetværk i campusby 

En SDU forskningsleder føder ide om et forskningsnetværk, som skal gå på tværs af fakulteter, kommuner, sygehuse, professionsskole og SDU.  

Målet med forskningsnetværket er projektansøgninger og hjemtagelse af midler. Enten hvor alle nævnte indgår eller i mindre grupperinger, hvilket kan være afhængigt af den konkrete problemstilling og specifikke call’s fra fonde.  

SPD har understøttet i udviklingsfasen i form af oplæg til kommissorium, relationsdannelse til eksterne, facilitering af møder, procesunderstøttelse, proaktivt opsøgende projektarbejde eksternt mv. 

Kontakt os

Har du spørgsmål til SPD's opgaver, er du altid velkommen til at kontakte os

Strategic Project Development

Sidst opdateret: 20.07.2022