Skip to main content

Policy i forhold til erhvervsfremme og EU

SPD-teamet arbejder systematisk og målrettet med policy- og relationsopbygning i forhold til erhvervshuse, erhvervsfremmeaktører, arbejdsmarkedets parter, departementer, styrelser, regioner og kommuner med henblik på at fremme forskningsbaserede innovationssamarbejder.

SPD-teamet har særligt fokus på at undersøge muligheder for SDU og fremme effektive processer i samarbejdskonstellationerne samt guide og koordinere mellem interessenterne. Herunder understøtter vi SDU’s ledelse ved deltagelse i diverse bestyrelser vedrørende erhvervsfremme.

SPD-teamet arbejder på at synliggøre og positionere SDU gunstigt i forbindelse med relevante EU og nationale rammeprogrammer. Dette sker ud fra et kendskab til SDU’s forskningsinteresser og -styrker.

Sidst opdateret: 05.01.2022