Skip to main content

Etablering af netværk - nationalt og internationalt

SPD-teamet kan være din sparringspartner/facilitator, når et formelt forskningsnetværk skal etableres.

 

Via stærke forbindelser til RIO’s øvrige forskerunderstøttende teams kan vi hjælpe med de processuelle, administrative, juridiske og fundingmæssige muligheder.

 

Desuden hjælper vi gerne med at fremsøge og indgå i dialog med potentielle samarbejdspartnere.

 

SPD prioriterer understøttelsens omfang ud fra følgende kriterier:

Netværket skal:

  • være tværfakultært
  • have tydeligt strategisk potentiale i forhold til at medvirke til at øge antallet af større forskningsbevillinger til SDU,
  • have en styregruppe (e.l) med en dekan, prodekan eller institutleder som formand

Endvidere skal understøttelsen have et tidsbegrænset omfang og have fokus på udvikling, konsolidering og outreach fremfor driftsopgaver.

Sidst opdateret: 05.01.2022