Skip to main content

Koncept- og projektudvikling

I projektets indledende faser kan du få SPD-teamet til at medvirke i udviklingen og udarbejdelse af koncepter, positionspapirer, projektudkast og oplæg til strategiske funding- og samarbejdsmuligheder, herunder konkrete kortlægninger, vejledninger og anbefalinger.

SPD-teamet kan bidrage med vurderinger og sparring i forhold til organisering af projektudviklingsforløbet, afklaring af mulige tværfaglige styrker på SDU, involvering ekstern bistand, output, implementeringsmodel hos projektpartnere og effekter for partnere og forbrugere, herunder risiko- og succesvurderinger for projekterne, estimering af ressourcer, identifikation af nøglepersoner hos interessenter.

SPD-teamet kan også hjælpe med dig med opbygning af en effektiv governancemodel for projektledelse og -organisering.

I bund og grund tilbyder vi dig sparring og rådgivning i projektets opbygningsfase. 

Sidst opdateret: 05.01.2022