Skip to main content

Ydelser ifm. interdisciplinært samarbejde på tværs af fakulteterne

SDU har fokus på det interdisciplinære samarbejde på tværs af fakulteterne. Der eksisterer en lang række tværfakultære forskningsnetværk, der fungerer som platforme for fælles projekter og aktiviteter med primære formål som f.eks.:

  • At hjemtage eksterne bevillinger til forskning af høj kvalitet
  • At skabe nye interdisciplinære forskningssamarbejder på tværs af fakulteter og institutter ved SDU samt med virksomheder og andre institutioner
  • At synliggøre SDUs forskningsaktiviteter udadtil med henblik på at øge antallet af kontakter og netværk både nationalt og internationalt – og dermed på den lange bane opretholde og udvikle et attraktivt forskningsmiljø, så man fortsat kan tiltrække dygtige forskere til SDU

 

Eksempler på forskningsnetværk:
BlueSDU • SDU Water •
Security and Defence (SECDEF) •
HumanHealth • SDU Imaging

 

 

SPD-teamet indgår i opbygningen og udviklingen af disse aktiviteter, når:

  • Der er mere end ét fakultet repræsenteret (tværfakultært)
  • Aktiviteten har et tydeligt strategisk potentiale i forhold til at skabe nye interdisciplinære forskningssamarbejder, der kan øge antallet af større forskningsbevillinger til SDU
  • Aktiviteten har en tydelig ledelsesmæssig opbakning og forankring

SPD-teamet har fokus på opbygning, udvikling og konsolidering af aktiviteten og sørger herefter for en smidig overdragelse til det respektive fakultet.

Kontakt os

Har du spørgsmål til SPD's opgaver, er du altid velkommen til at kontakte os

Strategic Project Development

Sidst opdateret: 01.07.2021