Skip to main content

Samarbejde med eksterne

Strategisk projektudvikling (SPD)

Vil du samarbejde med en virksomhed, myndighed eller anden forskningsinstitution?

Impact er i stigende grad en betingelse for at få midler til din forskning. Derfor er der brug for at din forskning involverer og inddrager eksterne samarbejdspartnere og at resultaterne kommer ud og skaber værdi i samfundet.

SPD-teamet i RIO kan understøtte dine forskningsprojekter både i initierings- og konsolideringsfasen. Vi kan være fødselshjælpere, sparringspartnere og facilitatorer på de projekter, der understøtter SDU’s overordnede strategi og SDG-målsætning.

SDU RIO Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: 65502022

Sidst opdateret: 21.01.2022