Skip to main content

Scouting

I SDU RIO ønsker vi at støtte og rådgive vores forskere, så de på sigt giver den største værdi til samfundet.  Vi foretager derfor opsøgende informationsarbejde i de akademiske miljøer, hvor vi bl.a. inddrager vores forskellige aktiviteter og rådgiver den enkelte forsker.

Scouting betegnelsen dækker over tre typer af aktiviteter, nemlig

  • ScoutingINFO
    Formålet er give en introduktion til SDU RIO, og en kort gennemgang af kommercialiseringsindsatsen på SDU og vores mange aktiviteter. Vi holder oplæggene i plenum, hvor forskere i forvejen er samlet, som for eksempel gruppe- eller institutmøder, på ph.d.-skoler eller under projektlederuddannelse.

  • ScoutingFOCUS
    Gennem 1:1 møder med forskeren, afdækker vi potentielle aktiviteter, der kan udvikle forskerens aktiviteter i en kommerciel retning. Det kan være i form af nye typer funding, en kommercialiseringsproces eller kontakt til en virksomhed. Derudover giver vi en gennemgang af, hvordan SDU RIO kan understøtte aktiviteterne.

  • ScoutingPARTNER
    Sammen med virksomhedsrepræsentanter eller investorer inviterer vi temabaseret 5-7 forskningsgrupper til på én dag at præsentere deres forskningsområder og resultater.Dette leder til nye indsigter for forskningsgrupperne og er ofte kimen til etablering af virksomhedssamarbejder med vores partnere.
Spørgsmål?

Hvis du har et spørgsmål, er du velkommen til at kontakt SDU RIOs forretningsudviklere.

Kontakt os

Tilbage til forsiden