Skip to main content

Kommercialisering af din forskning

Har dine forskningsresultater kommerciel relevans eller potentiale, kan de være relevante for virksomheder. SDU RIOs forretningsudviklere støtter dig i videreudviklingen og modningen af din opfindelse, sikrer dig den rette vurdering af din opfindelse, samt rådgiver dig i den videre patentproces. 

Billede af kommercialiseringsprocessen

Vi har skitseret processen nedenunder. Det er vigtigt at pointere, at processen kan variere fra projekt til projekt.

Typiske trin i kommercialiseringsprocessen

Når dine observationer og eksperimenter fører til opdagelser og opfindelser. En opfindelse er enhver nyttig proces, maskine, sammensætning af materiale eller enhver ny eller forbedring af det samme, som er anvendelig i industrien.

Bliver du opmærksom på, at din forskning måske har kommerciel værdi, skal du kontakte os. Når du indberetter din forskning til os, er det indledningen til den formelle kommercialiseringsproces, hvor vi registrerer din indberetning med dags dato.

Oplysningerne, du indgiver til os, forbliver i et fortroligt dokument. Jo flere oplysninger vores forretningsudviklere modtager om din forskning, jo bedre kan vi vurdere mulighederne for kommercialisering.

Læs mere om indberetning af  forskning

Download indberetningsskemaet

På baggrund af dine oplysninger vurderer vi opfindelsen og analyserer patentlandskabet, markedet og eksisterende teknologier. Vi taler med dig om dine forskningsplaner og eget syn på potentialet, og hvordan du ønsker at være involveret i en eventuel kommercialiseringsproces. Alt sammen for at bestemme det kommercielle potentiale.

Senest to måneder efter indberetningen, skal SDU – baseret på en vurdering fra forretningsudviklerne i SDU RIO - beslutte, om de ønsker at overtage rettighederne til opfindelsen og begynde en kommercialiseringsproces.

Vi ønsker ikke at spilde din tid. Vurderer vi, at din forskning ikke har kommercielt potentiale, giver det ikke mening at forsætte kommercialiseringsprocessen.

Ønsker SDU at overtage rettighederne, starter vi processen med at sikre de intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) til opfindelsen. Formålet med processen er hovedsageligt at generere de juridiske rettigheder eller aktiver, der kan overføres til en tredjepart ved kommercialisering.

Beskyttelsen kan være i form af en patentansøgning, designbeskyttelse eller ophavsret til kildekode.

Læs mere om IPR

Din opfindelse er sandsynligvis ikke klar til at blive markedsført, når du er klar til at offentliggøre den. Næsten alle opfindelser gennemgår en modnings- og valideringsperiode, før de er anvendelige i industrien, eller at der er grundlag for et spinout.

Vi støtter dig i processen – det kan være i form af fonde/midler til udviklingsarbejde eller i form af kontakt til nøglepersoner eller investorer.

Denne fase er oftest den mest komplekse og længste i hele kommercialiseringsprocessen.

Vi udvikler markedsføringsmateriale og eksponerer dig og dine forskningsresultater igennem en række kanaler for at komme i kontakt med virksomheder eller investorer, der har ekspertise, ressourcer og netværk til at få din opfindelse på markedet.  Det kan enten indebære et partnerskab med en eksisterende virksomhed eller dannelsen af et spin-out.

Der er primært to veje til at få din opfindelse kommercialiseret - etablering af et spin-out eller et samarbejde med en eksisterende virksomhed.

Spin-out

Vurderer vi, at et spin-out er den optimale vej til kommercialisering, sørger vi for kontakt til investorer og evt. professionelle entreprenører eller mentorer, som kan hjælpe. Vi bruger Science Ventures Danmark A/S (SVD), der er 100 procent ejet af SDU til at forestå selskabsdannelse og evt. ejerskab af ejerandele i spin-out selskabet, hvis det bliver relevant.

Læs mere om spin-out

Vi anbefaler, at du får selvstændig juridisk og finansiel rådgivning, hvis vi kommer dertil, at der skal stiftes en ny virksomhed, som du skal være medejer af.

Samarbejde med virksomhed

Vi etablerer et samarbejde med en virksomhed, som har kompetencer, økonomi og netværk til at få din opfindelse på markedet. Det sker typisk gennem en licensaftale og evt. en samarbejdsaftale om yderligere fælles forskning og udvikling.

Licensaftalen sikrer, at virksomheder er forpligtet til at få opfindelsen på markedet, at du forsat kan anvende opfindelsen til forskning og undervisning, og at SDU/RSD modtager betaling for anvendelsen af rettighederne.

De indledende indtægter fra licensindehaveren bliver brugt til at refundere udgifter ifm. kommercialisering af opfindelsen - såsom patentering og omkostninger.

Yderligere indkomst (netto) fordeles mellem partnerne:

  • 1/3 til forsker(e)
  • 1/3 til forskerens afdeling
  • 1/3 til SDU/RSD hver

 

Hvad er din rolle som forsker i kommercialiseringsprocessen?

Som forsker kan din rolle i kommercialiseringsprocessen variere – alt efter dine interesser og involvering, men også licenstagerens interesse i at udnytte dine kompetencer.

Mange forskere  fortsætter med at udvikle forskningen for at forbedre teknologien, reducere risikoen, bevise pålideligheden og opfylde markedets krav til behandling af kunder. Det kan indebære; yderligere test, benchmarking-test for at demonstrere produktets/forskningens fordele og placere produktet på markedet, prototyper til fremstilling, holdbarhed og integritet samt dokumentation for uddannelse, installation og markedsføring.

Spørgsmål?

Hvis du har et spørgsmål, er du velkommen til at kontakt SDU RIOs forretningsudviklere.

Kontakt os

Tilbage til forsiden

SDU RIO Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 19.07.2022